Home

Nieuws

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst)

EPOS-111-05-2017 10:38 In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is de rol van de raad bij EPOS besproken.

Wij willen toe naar een kortere behandelingstermijn van de vergunningsverlening bij bestemmingsplanwijzigingen. De positie en de rol van de raad is een belangrijk punt om deze doelstelling te bereiken. De raad is nu aan zet om haar bijdrage binnen EPOS vast te stellen. Zie animatie over nieuwe werkwijze EPOS → lees verder

Raamwerk omgevingsvisie Gemeente Staphorst

Omgevingsvisie29-03-2017 23:54 In de raadsvergadering van 28-03-2017 is het raamwerk en de koers voor de omgevingsvisie gemeente Staphorst besproken.

De CU is een grote voorstander van minder beleid en snellere procedures. Het raamwerk omgevingsvisie Staphorst gaat een stap verder. Niet alleen minder beleid en snellere procedures maar ook meer samenhang. Sociale en fysieke aspecten ontmoeten elkaar. Zeg maar de koude kant (bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed), en de warme kant (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale actief zijn). lees verder

Transformatielocaties aan de Streek

Transformatielocaties ad Streek10-02-2017 14:44 Raadsvergadering 7 februari en 14 maart 2017

De raad heeft in 2014 besloten om naast het Open plekken beleid ook het Saneringsbeleid te evalueren. De evaluatie heeft plaatsgevonden en aan de raad wordt gevraagd de Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek vast te stellen. Dit beleid is van toepassing op het ‘beschermd dorpsgezicht’ aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg. Dit beleid is mede voortgekomen uit de dagelijkse praktijk, verschillende evaluaties en ook input van diverse partijen hebben input gegeven en een bijdrage geleverd aan dit beleid. lees verder

Verkeersprojecten gemeente Staphorst

PP 310-02-2017 12:52 Raadsvergadering 7 februari 2017

De raad kon zich uitspreken over de kaders (deel A) van de kadernota integraal verkeersplan en het voorgestelde (participatie)proces. Daarnaast moet de raad kredieten beschikbaar stellen voor de voorbereiding van verkeersprojecten in de gemeente Staphorst. lees verder

Extra windturbines in Staphorst?

Windmolens 3x klein30-12-2016 13:56 In de gemeente Staphorst staan al vele jaren drie windturbines. De energie die hiermee wordt opgewekt levert een belangrijke bijdrage in de energiedoelen. De provincie Overijssel wil dat er in de gemeente Staphorst extra windturbines worden geplaatst. Indien de gemeente daar niet aan wil meewerken is de provincie bereid om dit als hogere overheid dit af te dwingen. Dit is te lezen in een memo op de website van de provincie. lees verder

Overig nieuws

Nieuwsarchief