Home

 1. foto blog verkeersveiligheid 1.jpg
  Meilof.jpg
  Door Meilof Troost op 13 oktober 2020

  Verkeersveiligheid

  Eind vorig jaar is er onder andere door de ChristenUnie een opdracht gegeven aan het college om met inwoners, winkeliers en bedrijven in gesprek te gaan over hoe we het doorgaande vrachtverkeer uit ons centrum zouden kunnen weren. Ons college is daarmee aan de slag gegaan. Er zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers en ook is er een enquête uitgezet onder onze inwoners. Daar is massaal gehoor aan gegeven. De ChristenUnie is daar erg blij mee, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de meest praktische oplossingen worden bedacht door onze eigen, betrokken gemeenschap.

  Lees verder
 2. HHK-Staphorst 2.jpg
  Jan Carlo.jpg
  Door Jan Carlo Bos op 5 oktober 2020

  Onze verantwoordelijkheden

  Onze mooie gemeente Staphorst, waar we zo trots op zijn, was onderwerp van gesprek in de afgelopen dagen. Werkelijk iedereen had er een mening over. Het beeld dat dit weekend in de media over Staphorst is ontstaan is niet fraai, en doet bovendien geen recht aan de gemeente, de inwoners én aan de kerken.

  Lees verder
 3. EWln situatie 3.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 12 september 2020

  9 appartementen aan de Ebbinge Wubbenlaan

  Een meerderheid van de gemeenteraad van Staphorst heeft het plan van Vechthorst weggestemd om negen sociale huurappartementen aan de Ebbinge Wubbenlaan te bouwen. Een afweging tussen het bouwen van sociale huurwoningen en de bezwaren en belangen van buurtbewoners en winkeliers.

  Lees verder

Nieuws

De begroting van 2020!

Begroting.jpg16-11-2019 Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad in meerderheid de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Meerdere fracties hebben ook tegen de begroting gestemd. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ingestemd met deze begroting. lees verder

ChristenUnie reactie op eindverslag voorgang SGP-CU

D50_0194-2.jpg02-11-2019 In de afgelopen periode hebben we als fractie keuzes moeten maken. Keuzes tussen idealen en pragmatisme; de praktijk van de dag. We hechten er waarde aan om u mee te nemen in de afwegingen die we gemaakt hebben. lees verder

Algemene Beschouwingen 2020: De kracht van onze samenleving

De kleine winst.jpg28-10-2019 Ik neem u mee naar donderdagavond 5 oktober 1905. Op deze avond wordt door de aanwezige Rouveners bij kastelein Kooiker besloten een eigen boterfabriek op te richten met de ietwat merkwaardige naam: De Kleine Winst. Een coöperatieve fabriek met 45 leden, samen goed voor ongeveer 200 koeien. De Kleine Winst begint te draaien en de zaken gaan goed. Op deze foto uit 1930 staat het bestuur van de coöperatie De Kleine Winst. Links naast directeur Sligman staat mijn overgrootvader Wicher Veerman. Een boer, benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Kleine Winst. Omdat het gebouw uit 1905 van pakweg 80 m2 niet meer voldoet besluit dit bestuur een nieuwe fabriek te bouwen. Schouders worden er onder gezet, nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich aan. De Kleine Winst groeit uit naar Rouveen Kaasspecialiteiten. Een coöperatie van 250 melkveehouders en ruim 200 medewerkers met één doel: mooie producten ontwikkelen van de kostbare melk van de melkveebedrijven. lees verder

SGP en ChristenUnie gaan samen verder

Samen verder 2.jpg17-10-2019 In de afgelopen weken hebben de college dragende fracties van de SGP en ChristenUnie oriënterende gesprekken gevoerd met de overige fracties in de gemeenteraad van Staphorst over de samenstelling van het college na het vertrek van het CDA. Hoewel SGP en ChristenUnie een meerderheid van de raad hebben, had het de voorkeur van beide partijen om een derde partij te betrekken bij het college. lees verder

Bijdrage zomernota (2)

Herfstblad.jpg11-09-2019 Gisteravond heeft de gemeenteraad van Staphorst gesproken over de ‘Zomernota 2019’. Een document met inzicht in de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente Staphorst.

Tijdens deze vergadering heeft onze fractievoorzitter Jan Carlo Bos deze bijdrage gehouden: lees verder

Bijdrage zomernota 2019 (1)

Meteoriet.jpg10-07-2019 “We hebben hem gevonden, nou ja, het zou ‘m kunnen zijn’. De ingeslagen meteoriet. Twee weken geleden werden we op vrijdagavond opgeschrikt door een harde knal. De volgende dag was te lezen dat een heelalgesteente ergens in de buurt van onze gemeente terecht moest zijn gekomen. En we denken de meteoriet nu in handen te hebben.
Diezelfde vrijdag heeft ook uw college de zomernota verstuurd naar de gemeenteraad. En ook deze zomernota is (spreekwoordelijk gezegd) ingeslagen. Dit jaar stevenen we af op een tekort van bijna een miljoen euro en de begroting voor 2020 en volgende jaren gaat uit van een structureel tekort van 4,8 miljoen. We wisten dat er negatieve berichten waren, maar ook wij schrikken van deze omvang. Het zijn immense bedragen. Onze gemeente staat al jaren bekend als een kapitaalkrachtige gemeente. Deze berichten staan ook in schril contrast met de economische tijden. Het gaat voor de wind. De werkloosheidscijfers liggen nog lager dan voor de crisis in 2008 uitbrak. En dan nu dit perspectief op de toekomst. Een klein doekje voor het bloeden is dat we niet de enige gemeente zijn. Veel andere gemeenten hebben moeite om hun begroting op orde te brengen. lees verder

Overig nieuws