“Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg” (Shakespeare)

IMG_7403-2.jpg01-03-2019 17:03

In september 2018 stond het volgende bericht in de krant: “In Staphorst heb je de grootste kans om een miljonair tegen het lijf te lopen”.

Wat een schril contrast met inwoners van Staphorst die in armoede leven, financiële zorgen kennen:
Kinderen die opgroeien in het gezin van een miljonair of in een gezin dat beheerst wordt door (stille) armoede: grotere kloof is bijna niet denkbaar. Grafieken tonen aan dat beide groepen in onze gemeente stijgen: meer miljonairs, maar ook meer mensen in armoede.
Deze laatste groep is ontzettend kwetsbaar en we voelen een Bijbelse opdracht om voor deze dorpsgenoten te zorgen.

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond is een nieuw beleidsplan over Armoede en Schulden besproken. Als ChristenUnie zijn we verheugd met deze nieuwe nota: “Op naar een werkend armoedebeleid”. Hiermee kunnen we de inwoner met financiële problemen verder helpen. U kunt aankloppen bij de gemeente voor hulp. Schaamte en ontkenning spelen vaak een grote rol om geen hulp te vragen. Ik roep u op om hier overheen te stappen. Het blijkt dat kerken in onze gemeente een grote positieve rol spelen in de hulp tegen armoede. Daar zijn we dankbaar voor. Maar ook de inzet van vele vrijwilligers om hulp te bieden, verdient een woord van dank. Dankzij u kan men verder....

Schrijnend is de ontwikkeling van kinderarmoede. Kinderen die dagelijks leven in een situatie van (stille) armoede. Zij ervaren de ellende en machteloosheid van hun ouders. Probeer een kind maar eens uit te leggen waarom het soms niet mogelijk is om een dagje uit te gaan, nieuwe kleding te kopen of lid te worden van de voetbalclub.....

Bij de gemeente is een fonds die uw kind een eindje op weg kan helpen: het FDMA (fonds deelname maatschappelijke activiteiten). Maak hiervan gebruik! Het biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van uw kind(eren): van lidmaatschap bij een sportvereniging, muzieklessen volgen of naar de bibliotheek te kunnen. Stap over de drempel, al is het maar voor uw kind(eren).

Ik roep een ieder op om er samen voor te zorgen dat de nota ingezet gaat worden om onze kwetsbare inwoners verder te helpen, een lichtpuntje te geven. Hen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.

Samen sta je, ook hier, sterker. En misschien ontvang je nooit een miljoen; u en jij zijn het wel waard!

Klaasje Lier-Russcher
Raadslid ChristenUnie Staphorst

Wilt u meer informatie over deze nota Armoede en Schulden. Gebruik deze link (onder agendapunt 12).

« Terug

Reacties op '“Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg” (Shakespeare)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.