Bestuur

Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente. Het bestuur zet de grote lijnen van de partij uit van de ChristenUnie Staphorst-Rouveen en zij houdt de fractie nauwlettend in de gaten of het afgesproken verkiezingsprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vanuit het bestuur is het promotieteam ontstaan dat vooroploopt in contacten met (potentiële) leden en voorafgaand aan verkiezingen de benodigde promotie verzorgt.

Het bestuur is de spreekbuis van en naar de leden en om dat zo goed mogelijk te doen wordt er contact gehouden middels het organiseren van ledenvergaderingen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Henk Lassche
Klaas Kloosterweg West 9
7954 PR Rouveen
06-41007898
henklassche@hotmail.com

Secretariaat
Vacant

secretaris@staphorst.christenunie.nl

Penningmeester
Harry Krale
Plevier 23
7951 VD Staphorst
06-23056596
penningmeester@staphorst.christenunie.nl

Marjan Wolters-Korterink
Kievit 7
7951 VB Staphorst
wwolters@zonnet.nl

Jorik Groenendijk
Groningen
jorik.groenendijk@gmail.com