Bestuur

Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente. Het bestuur zet de grote lijnen van de partij uit van de ChristenUnie Staphorst-Rouveen en zij houdt de fractie nauwlettend in de gaten of het afgesproken verkiezingsprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vanuit het bestuur is het promotieteam ontstaan dat vooroploopt in contacten met (potentiële) leden en voorafgaand aan verkiezingen de benodigde promotie verzorgt.

Het bestuur is de spreekbuis van en naar de leden en om dat zo goed mogelijk te doen wordt er contact gehouden middels het organiseren van ledenvergaderingen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Henk Lassche
Klaas Kloosterweg West 9
7954 PR Rouveen
06-41007898
henklassche@hotmail.com

Secretariaat
Karlo van Dijk
P/a Tarwehof 2
7951 XJ Staphorst
06-12787113
secretaris@staphorst.christenunie.nl

Penningmeester
Henk Haasjes
Beukenlaan 61
7954 HN Rouveen
0522-291555
penningmeester@staphorst.christenunie.nl

Henk Korterink
Hoogeweg 5
7951 DV Staphorst
0522-291628
hkorterink01@hotmail.com

Peter Boermans
Rozenlaan 36
7954 EM Rouveen
06-23320747
peter@boermannetjes.nl

Marjan Wolters-Korterink
Kievit 7
7951 VB Staphorst