De ChristenUnie vindt goede verbindingen openbaar vervoer van groot belang voor onze jongeren én ook voor ons bedrijfsleven!

jongerenraad-onderzoek-ov-staphorst-2.jpgwoensdag 27 februari 2019

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is de jongerenraad van onze gemeente aangeschoven om door te praten over de enquête die ze hebben gehouden over busvervoer in de gemeente Staphorst. Onze jongerenraad draagt op deze wijze op een goede manier bij aan het betrekken van onze jonge inwoners bij dat wat in de raad wordt besproken.

De ChristenUnie kan de uitkomst van de enquête wel plaatsen. Overvolle bussen in de spits en ook bussen in de avonduren zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor uitbreiding van de busverbinding richting de bedrijventerreinen. Onze ondernemers zitten te springen om jonge werknemers en stagiaires, ook van buiten onze gemeente, die meer dan eens afhaken omdat er geen goede verbinding is met het openbaar vervoer.

De ChristenUnie is blij met een duidelijk antwoord vanuit deze enquête, dat er geen of nauwelijks behoefte aan busvervoer op zondag is. Zoals al aangeven is de enquête voornamelijk ingevuld door jongeren. Wat betreft de andere doelgroepen is er nog geen antwoord op dit onderdeel. Tijdens de vorige begrotingsvergadering heeft onze fractie een motie gesteund om deze behoefte wel te onderzoeken. Omdat wij op dit punt duidelijkheid willen hebben. Juist omdat de ChristenUnie ook de medewerkers van het vervoersbedrijf, een wekelijkse vaste dag van rust wil gunnen.

De invloed die wij als gemeente hebben op het busvervoer is helaas beperkt. Staphorst maakt deel uit van een vrij groot gebied, Regio IJssel-Vecht, waarvoor een gezamenlijke aanbesteding van busvervoer wordt gedaan. Dat aanbestedingstraject loopt op dit moment. Staphorst heeft onze wensen kenbaar gemaakt en aan het einde van dit jaar zal daarover meer bekend worden.

Tot slot heeft de ChristenUnie benadrukt dat goede bereikbaarheid van groot belang is, voor onze jongeren maar ook zeker voor ons bedrijfsleven. Een goede busverbinding is daarom belangrijk en hopelijk kunnen we daar binnenkort ook een treinverbinding aan toevoegen. Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen en de doorontwikkeling van ons bedrijfsleven.

Hieronder leest u de hele bijdrage die ons raadslid Meilof Troost heeft uitgesproken: 

De ChristenUnie wil onze jongerenraad complimenten geven voor het onderzoek wat ze hebben gedaan onder de inwoners van onze gemeente. Het is voor ons belangrijk dat onze inwoners, en zeker ook onze jongeren worden betrokken bij datgene wat hier in de raad wordt besproken. De jongerenraad draagt daar op deze manier aan bij. Namens onze fractie mocht ik vorige week ook aanschuiven bij een vergadering van de jongerenraad. Er zijn weer nieuwe leden toegetreden en het is mooi om te zien hoe de jongerenraad de verschillende zaken met enthousiasme oppakt.

Wij hebben de uitslag van de enquête gezien en kunnen de cijfers wel plaatsen. We kunnen ons voorstellen dat het vervelend is dat de laatste bus zo ongeveer rond 8 uur ’s avonds door onze dorpen rijdt. Verder is ook onderzocht of er behoeft is aan uitbreiding van de route. Bij de cijfers over de uitbreiding van de route, willen we wel een kanttekening plaatsen. De enquête is gehouden onder de inwoners van onze gemeente en is hoofdzakelijk ingevuld door jongeren. Dat is ook begrijpelijk, omdat deze enquête is uitgeschreven door de jongerenraad.

Wij zijn echter van mening dat ons bedrijfsleven wel degelijk behoefte heeft aan uitbreiding richting de bedrijventerreinen. Onze ondernemers zitten te springen om jonge werknemers of stagiaires ook van buiten onze gemeente. Jonge mensen die meer dan eens afhaken omdat er geen goede verbinding is met het openbaar vervoer. Nu rijden de bussen alleen door de kern van onze gemeente en de afstand naar de bedrijventerreinen is groot.

Wat betreft de behoefte aan busvervoer op zondag, het volgende: De ChristenUnie is blij met een duidelijk antwoord vanuit deze enquête, dat er geen of nauwelijks behoefte aan busvervoer op zondag is. Zoals al aangeven is de enquête voornamelijk ingevuld door jongeren. Wat betreft de andere doelgroepen is er nog geen antwoord op dit onderdeel. Tijdens de vorige begrotingsvergadering heeft onze fractie een motie gesteund om deze behoefte wel te onderzoeken. Omdat wij op dit punt duidelijkheid willen hebben. Juist omdat de ChristenUnie ook de medewerkers van het vervoersbedrijf, een wekelijkse vaste dag van rust gunnen. Dit behoeftenonderzoek zal later nog worden uitgevoerd. Kan de wethouder al aangeven wanneer dit onderzoek gaat plaatsvinden?

Dan nog iets over de invloed die wij als gemeente hebben op de invulling van het openbaar vervoer. Die invloed is helaas beperkt. Onze gemeente kan een zienswijze indienen bij de aanbesteding of consessie-verlening van het openbaar vervoer. In ons geval betreft dat een groot gebied waarover deze consessie wordt verleend. Namelijk de regio IJsselVecht. Dat is een groot deel van Overijssel, Gelderland en Flevoland. Dit is een proces wat op dit moment loopt en onze gemeente heeft door middel van een zienswijze de wensen kenbaar gemaakt. Misschien kan onze wethouder aangeven wat de inhoud van deze zienswijze is geweest?

De ChristenUnie nogmaals herhalen dat goede bereikbaarheid van groot belang is, voor onze jongeren maar ook zeker voor ons bedrijfsleven. Een goede busverbinding is daarom belangrijk en hopelijk kunnen we daar binnenkort ook een treinverbinding aan toevoegen. Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen en de doorontwikkeling van ons bedrijfsleven.

Tot slot hebben wij nog een tweetal vragen aan de jongerenraad:

  1. We zien benieuwd of de uitslag van deze enquête de jongerenraad heeft verrast of dat deze ook in de lijn van jullie verwachting ligt?
  2. Het aantal ingevulde enquêtes is groot en dat geeft de betrokkenheid van onze jongeren bij de jongerenraad ook weer. We willen graag weten via welke kanalen de enquête is uitgezet. Via facebook heb ik wel wat voorbij zien komen. Ik begrijp vanuit mijn omgeving dat facebook het medium voor ouderen wordt..J. Daarom mijn vraag: hebben jullie ook van andere mogelijkheden gebruik gemaakt om vooral ook de jongste groep jongeren te bereiken.

« Terug

Reacties op 'De ChristenUnie vindt goede verbindingen openbaar vervoer van groot belang voor onze jongeren én ook voor ons bedrijfsleven!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.