Zwembad De Broene Eugte

Zwembad 1.jpgwoensdag 12 december 2018

Het zwembad De Broene Eugte is een begrip in onze gemeente en omstreken. En hoewel het geen wettelijke verplichting is draagt een zwembad wel degelijk bij aan onze veiligheid (onze kinderen leren er zwemmen), aan sporten en beweging (diverse sportverenigingen zijn er actief), aan participatie (denk aan het doelgroepzwemmen) en leefbaarheid, oftewel het recreatief zwemmen. Terecht dat de gemeente Staphorst dit volwaardig en zelfstandig zwembad heeft aangemerkt als een basisvoorziening.

Een logische vervolgvraag is : wat is het zwembad je dan financieel waard? En laten we wel zijn: er is geen zwembad te vinden die zichzelf kan bedruipen; een zwembad kost per definitie geld. We hebben dat vorige week ook gehoord van het zwembadbestuur. Veelal is er sprake van een gemeentelijke bijdrage, hetzij via een bijdrage in de exploitatie, een jaarlijkse subsidie al dan niet in combinatie met het uitvoeren van groot onderhoud. En uit onze informatie kunnen wij stellen dat onze jaarlijkse bijdrage aan het zwembad zeker in verhouding staat tot de 80.000 bezoekers die de De Broene Eugte jaarlijks ontvangt. En dat in een zelfstandige situatie. En dat is de verdienste van het bestuur en personeel van ons zwembad. Straks daarover nog meer.

Tijdens afgelopen renovatiewerkzaamheden is het bestuur geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Het bestuur heeft in eerste instantie zelf de handschoen heeft opgepakt om deze situatie zelfstandig op te lossen. Veel overleg en werk is verzet. Aanvullende middelen uit eigen zak zijn ingezet. Nu dreigt het bestuur toch in liquiditeitsproblemen te komen, met het voorliggend voorstel tot gevolg. In de afgelopen dagen hebben we hierover meerdere vragen gesteld aan de wethouder en zwembadbestuur van een antwoord zijn voorzien, waarvoor onze dank.

Toch hebben we nog een paar vragen:

  1. In het raadsvoorstel wordt gesproken van een financiële tegenvaller van 470.000,-- , oftewel een derde van de totale kosten, terwijl de eigen bijdrage van het zwembad toch 3 ton was? Hoe is deze tegenvaller dan onderbouwd? Graag een toelichting.
  2. Uit de beantwoording van onze vragen geeft u aan dat de gemeente de 8 ton fasegewijs beschikbaar heeft gesteld aan het zwembadbestuur. Vorige week is aangegeven is dit jaar de gemeente op de hoogte is gebracht van mogelijke liquiditeitsproblemen. Op welke manier is de gemeente betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden en onvoorziene omstandigheden?

Om een faillissement van het zwembad te voorkomen stelt uw college een pakket van drie financiële maatregelen met een waarde van 290.000 euro. We praten over veel geld, maar we zijn ons ervan bewust dat het alternatief is dat het zwembad moet sluiten. Dat willen we niet. Het is een basisvoorziening waar wij onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Met dit pakket van maatregelen lossen we de acute problemen nu op. En het zwembadbestuur kan daarmee ook de toekomstige onderhoudsinvesteringen opvangen, zo is aangegeven.

In het voorstel wordt ook een waarschuwing gegeven voor onze gemeentelijke bijdrage. Die zou weleens hoger kunnen worden in de komende jaren. Specifiek wordt daarbij verwezen naar het BTW sportbesluit en een verhoging van de energielasten. Energielasten zijn één van de grootste kostenposten binnen een zwembadexploitatie. Helemaal wanneer we spreken van een zwembad dat door gas wordt verwarmd. In het coalitieakkoord hebben we de ambitie neergelegd om gebouwen, zoals scholen en sportaccommodaties te willen verduurzamen. In het collegeprogramma geeft u aan dat eind 2018 (dus rond deze periode) een extern bureau wordt gevraagd om in kaart te brengen hoe het gemeentelijk vastgoed energieneutraal gemaakt kan worden en wat dit kost. Mijn vraag aan de wethouder (wellicht wethouder duurzaamheid): het zwembad is weliswaar geen gemeentelijk vastgoed, maar wel een sportaccommodatie. Wordt De Broene Eugte, als basisvoorziening, meegenomen in deze analyse? Er vinden weliswaar wel ambtelijke gesprekken plaats, maar het betrekken van deze accommodatie in de analyse en uitwerking van het gemeentelijk vastgoed kan interessant zijn. Helemaal nu er landelijke subsidieregelingen beschikbaar zijn. Dat namelijk weer kunnen leiden tot een win-win situatie voor de exploitatie van het zwembad én de gemeentelijke bijdrage. Wij horen graag een reactie van de wethouder.

Jan Carlo Bos

« Terug

Reacties op 'Zwembad De Broene Eugte'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.