Blog

 1. 2019-06-06 Kindergemeenteraad.jpg
  IMG_0241 Klaasje vierkant
  Door Klaasje Lier op 29 juni 2019

  “Hufterproof”

  Als raadslid van de ChristenUnie mocht ik groep 8 van de Triangel coachen om mee te doen aan de kindergemeenteraad.

  Ik was van harte welkom in deze enthousiaste klas. Een PowerPoint over de gemeente Staphorst was een mooie inleiding om de kinderen alvast voor te bereiden. Wat een kennis is al aanwezig. Het verbaasde me dat de kinderen al zoveel goede antwoorden op de vragen konden geven. Daarnaast ook nieuwsgierigheid en kwamen er  verschillende interessante vragen. 

  Lees verder
 2. Impressie Bullingerweg.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 18 mei 2019

  Windenergie in Staphorst

  Vorige week heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 12MW windenergie  door Wij Duurzaam Staphorst (WDS). Lees ook het betoog van de fractie van de ChristenUnie.

  Lees verder

  Labels:

 3. Windmolens visualisatie 1a.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 19 april 2019

  Windturbines in Staphorst

  In januari 2018 heeft onze gemeenteraad unaniem besloten drie windturbines in onze gemeente toe te staan. Er zijn daarbij een aantal afspraken gemaakt waaraan voldaan moet worden. Op basis van dit besluit is gekozen voor het plan van Wij Duurzaam Staphorst (WDS). WDS heeft nu de plannen uitgewerkt en een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van drie windturbines in de Lommert.

  Lees verder

  Labels:

 4. IMG_7735-2.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 21 maart 2019

  Verkiezingswinst voor ChristenUnie!

  Na het prachtig resultaat van de gemeenteraadverkiezingen in 2018 hebben we tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen van gisteren een verkiezingswinst behaald. We zijn blij met onze trouwe én loyale kiezers en dankbaar voor dit resultaat.

  Lees verder
 5. Kerktoren Staphorst 2.jpg
  IMG_0322 Meilof vierkant
  Door Meilof Troost op 20 maart 2019

  Historische uurwerk Staphorster kerk

  De ChristenUnie heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering iets onder de aandacht gebracht, wat jaren geleden ook een onderwerp is geweest in onze raadszaal. Het ging om het oude uurwerk uit de toren van de Staphorster kerk. Dit uurwerk heeft dienst gedaan tot de verhoging van de kerktoren, bij de verbouw/vergroting van het kerkgebouw. Het is in 1989 in bruikleen gegeven aan het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee, voor een periode van 3 jaar.  De gemeente Staphorst is eigenaar van dit uurwerk wat is gemaakt in 1930.  Inmiddels zijn deze 3 jaren al bijna 20 jaren geworden. Bij navraag blijkt dat ons uurwerk nog steeds een prominente plek heeft in het museum. En dat op zichzelf is mooi, omdat het blijkbaar een waardevol museumstuk is.

  Lees verder
 6. Bezoek Week van Zorg en Welzijn 2.jpg
  IMG_0342 Jan Carlo vierkant
  Door Jan Carlo Bos op 16 maart 2019

  Hulde en respect!

  Het nieuws van deze week staat vooral in het teken van de aanstaande Provinciale Staten verkiezingen en de klimaatcijfers. Aspecten die van betekenis zijn voor onze leefwereld in de komende jaren, maar ook die op langere termijn. Niet geheel onbelangrijk, zou ik zeggen. Ga vooral komende woensdag naar het stembureau om uw waardevolle stem uit te brengen!

  Lees verder
 7. Ballon 2a.jpg
  IMG_0251 Alberto vierkant-2
  Door Alberto Schra op 14 februari 2019

  Over ballonnen en ander zwerfvuil

  In de raadsvergadering van 12 februari 2019 diende de SGP een motie in om het oplaten van ballonnen te verbieden.

  Namens de ChristenUnie Staphorst reageerde Alberto Schra hierop met het volgende betoog:

  De ChristenUnie is blij met de door de SGP ingediende motie. Het is goed dat middels deze motie de aandacht wordt gevestigd op het oplaten van ballonnen. Want als je er goed over nadenkt is het een vreemde gewoonte om argeloos of bewust ballonnen de lucht in te laten gaan. Gelukkig zijn ook steeds meer maatschappelijke organisaties in onze gemeente zich hiervan bewust en bedenken even feestelijke alternatieven, waarbij de planeet en alles wat daarop leeft geen geweld wordt aangedaan.

  Lees verder
 8. Viaductweg verbeelding 2.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 31 januari 2019

  Kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg

  Tijdens de raadsvergadering van 29-01-2019 stond het onderwerp ‘kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg’ opnieuw op de agenda. Een onderwerp wat de nodige discussie opriep binnen de raadszaal en ook zeker in ons dorp. Er lag een voorstel om de kruising aan te passen. Maar is dit wel de beste oplossing voor deze onduidelijke, gevaarlijke kruising die een paar jaar geleden ook al opnieuw is ingericht? De ChristenUnie is daar (nog) niet voldoende van overtuigd om er de gevraagde, vrij forse investering voor te willen doen.

  Lees verder
 9. Vuurwerk 7.jpg
  IMG_0342 Jan Carlo vierkant
  Door Jan Carlo Bos op 31 december 2018

  Oudjaarsdag 2018

  Persoonlijk vind ik de dagen van Kerst en Oud en Nieuw mooie dagen. Allereerst om de boodschap: we mogen tijdens de Kerstdagen vieren dat Jezus voor ons, in alle eenvoud in een stal in Bethlehem, naar de wereld kwam. Ere zij God! Het zijn dagen waarin dit feest van verbinding, hoop en verwachting op vele manieren tot uitdrukking komt; in speciale samenkomsten, in kerstconcerten of kerstwandelingen. Ik vind het mooi om te zien hoeveel koren, muziek- en dorpsverenigingen hierbij betrokken zijn.

  Lees verder
 10. Blog pleegzorg 2.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 9 november 2018

  Op bezoek bij een pleeggezin...

  Het is u en jou misschien niet bekend, maar dit is de week van de pleegzorg. Om het pleeggezin in het zonnetje te zetten. Het belang van een pleeggezin is onmisbaar in onze samenleving.  Pleegouders die, naast een eigen gezin, beschikbaar zijn om andere kinderen op te vangen. Kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet in de eigen thuissituatie kunnen opgroeien. Nederland staat in de top drie van opvang in een pleeggezin....

  Lees verder
 11. Verbinding 3.jpg
  IMG_0342 Jan Carlo vierkant
  Door Jan Carlo Bos op 31 oktober 2018

  Algemene Beschouwing 2019: In verbinding!

  Onder de titel ‘In verbinding!’ hebben wij tijdens de raadsvergadering van 30 oktober onze Algemene Beschouwing gegeven op de begroting van 2019.

  Lees verder
 12. Jodensloot 2
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
  Door ChristenUnie Staphorst op 13 oktober 2018

  Opdat wij nooit vergeten

  In de afgelopen dagen zijn diverse artikelen en berichten verschenen over Joodse dwangarbeiders die in Tweede Wereldoorlog in verschillende Joodse Kampen in onze gemeente te werk zijn gesteld. Tijdens hun dwangarbeid zijn meerdere wegen aangelegd en kanalen gegraven in onze dorpen. In oktober 1942 zijn deze Joodse mannen afgevoerd naar Westerbork. Slechts een paar zijn levend teruggekeerd.

  Lees verder
 13. Dag van de duurzaamheid 4
  IMG_0241 Klaasje vierkant
  Door Klaasje Lier op 10 oktober 2018

  Van raadszaal naar het klaslokaal

  Vandaag is de “dag van de duurzaamheid”.  In dat kader ben ik op bezoek geweest in drie klassen van de basisschool de “Triangel” om deze dag in het zonnetje te zetten! Het verbaasde mij dat kinderen zo jong al zo bekend zijn met het fenomeen “duurzaam”: minder lang douchen, afval scheiden, geen onnodige verlichting laten branden, zwerfafval opruimen.....

  Lees verder
 14. Natuur vogels
  IMG_0176 Luuk vierkant
  Door Luuk Hoeve op 10 oktober 2018

  Aanpak energietransitie

  Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met onze schepping en zijn voorstander van een snelle en volledige energietransitie. Samen moeten we komen tot een gezonde leefomgeving. Niet alleen voor nu, voor  onszelf, maar vooral voor de scheppping en onze kinderen.

  Lees verder
 15. Blog Alwin 10-4-18
  IMG_0297 Alwin vierkant
  Door Alwin Mussche op 10 april 2018

  Een duurzaam Staphorst

  "Ons waardevol Staphorst" De slogan waarmee de ChristenUnie de verkiezingen is ingegaan. De vraag is wat het waardevolle van Staphorst is. Iedereen zal een ander antwoord geven. Er zijn wel een aantal gemene delers te noemen. Zo is er veel ondernemerschap en een hoge arbeidsethos. Mensen staan voor elkaar klaar en helpen elkaar. Ook is er vertrouwen in eigen kracht. We kunnen onze eigen zaken zelf wel regelen. Daardoor worden kansen gezien en ontstaat ambitie. 

  Lees verder