Blog

 1. IMG_4831.jpeg
  Alberto.jpg
  Door Alberto Schra op 20 juli 2023

  Spelen, bewegen én ontmoeten

  De zomervakantie staat voor de deur. De deuren van de scholen gaan morgenmiddag dicht voor zes weken. Ik denk dat veel leerlingen uitzien naar dit moment en zich verheugen op een fijne zomervakantie. Een tijd van ontspannen en recreëren. Spelen en sporten, bewegen en ontmoeten. Topdrukte op de speelplekken en trapveldjes in onze dorpen.

  Een paar weken geleden hebben we in de gemeenteraad gesproken over de startnotitie voor het opstellen van beleid rond spelen en bewegen in de openbare ruimte.

  Het college deed een voorstel om hier, naast de 20.000 euro die hiervoor eerder al beschikbaar was gesteld, nog 20.000 euro extra voor te reserveren. Het voorstel van het college was vooral gericht op het spelen en bewegen voor kinderen en jongeren.

  Lees verder
 2. Zomernota 2023.jpg
  Jan Carlo.jpg
  Door Jan Carlo Bos op 1 juli 2023

  Zomernota 2023

  Afgelopen week hebben we de zomernota 2023 besproken. In de zomernota krijgen we (op hoofdlijnen) inzicht in de financiële verwachten van de gemeente Staphorst voor de komende jaren en bespreken we belangrijke aandachtspunten voor het jaar 2024.  

  De financiële verwachtingen van de gemeente Staphorst zijn op termijn niet rooskleurig. In het jaar 2026 en 2027 worden forse financiële tekorten verwacht. Dit komt omdat gemeenten in dat jaar veel minder geld uit Den Haag krijgen.  

  Lees verder
 3. EWLN 1.jpg
  Meilof.jpg
  Door Meilof Troost op 30 juni 2023

  Raad volhardt in besluit om woningbouw tegen te houden

  Vechthorst heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Staphorst, om het besluit van de gemeenteraad uit 2020 aan te vechten. Vechthorst is voornemens om op een ruime kavel aan de Ebbinge Wubbenlaan een dubbele woning af te breken en daar totaal 9 appartementen voor ouderen terug te bouwen, verdeelt over drie bouwlagen. Vergelijkbaar met een prachtig plan wat een aantal jaren geleden is gerealiseerd aan de overzijde van de Ebbinge Wubbenlaan.

  Het was voor de ChristenUnie in 2020 een lastige afweging, omdat er bezwaren waren uit de buurt, die goed voor te stellen waren. We zijn op bezoek geweest in de buurt en hebben ons laten informeren. De belangrijkste bezwaren waren en zijn het bouwvolume en het aantal parkeerplaatsen. Wat de buurt betreft is 6 appartementen op deze locatie echt het maximale. Voor Vechthorst is de bouw van minder appartementen financieel niet haalbaar.

  Lees verder
 4. PPLG 1.jpg
  Alberto.jpg
  Door Alberto Schra op 21 juni 2023

  - Provinciaal Plan Landelijk Gebied -

  Vorige week woensdag vergaderde de Staphorster gemeenteraad op het Punthorster platteland, in de Dr. Maarten Lutherschool. Dit in verband met de verbouwing van het gemeentehuis.
  Daarbij stond een opiniërende bespreking van het Concept Ontwerp-PPLG Overijssel op de agenda. PPLG staat voor Provinciaal Plan Landelijk Gebied. In het PPLG Overijssel zijn drie doelen belangrijk:

  1. Natuur versterken.
  2. Een sterk sociaaleconomisch platteland.
  3. Toekomstbestendige agrarische sector.

  Lees verder
 5. Kerkheuvel (voorheen 2).jpg
  Meilof.jpg
  Door Meilof Troost op 9 juni 2023

  Kerkheuvel in Rouveen

  In de afgelopen weken ontvingen zorgelijke signalen van verontruste inwoners over de ontwikkelingen op het perceel waar de historische kerkheuvel aan het Scholenland deel van uitmaakt. Deze berichten zijn voor ons aanleiding geweest om hierover vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

  Waar gaat het over?
  De kerkheuvel heeft een beschermde status (in het bestemmingsplan), is aangemerkt als een archeologisch monument en is als zodanig eeuwenlang onaangeroerd gebleven. Volgens de verontruste berichten is de kerkheuvel geëgaliseerd en de veldkeien -die deze bijzondere plek markeren - zouden niet meer aanwezig of zichtbaar zijn. Tot slot is er ook een sloot gedempt, vlak bij de kerkheuvel, die de contouren van de heuvel in het landschap accentueerde.

  Lees verder
 6. Rapport Radar Advies.jpg
  CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Staphorst op 16 mei 2023

  Rapport Radar Advies n.a.v. sinterklaasrellen november 2022

  In de raadsvergadering van 16 mei 2023 houdt Jan Carlo Bos een bijdrage namens de ChristenUnie onder de titel van: “Recht doen en vrede zoeken”.

  Hij begint deze bijdrage met een citaat uit het Bijbelboek Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. En deze opdracht van ‘recht doen’ en ‘zoeken naar vrede’ vormen ook de grondbeginselen van de ChristenUnie. Niet alleen in woorden, maar ook in houding en gedrag.

  Lees verder
 7. St. Patricks day 2.jpg
  Alberto.jpg
  Door Alberto Schra op 17 maart 2023

  St. Patricks Day

  Vandaag is het St. Patrick’s Day: de nationale feestdag van Ierland. 17 Maart is de sterfdag van Patricius, die de patroon is van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en hij beschermt tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad.

  Patricius heeft een belangrijke rol gespeeld in het kerstenen van het heidense Ierland. Hij volgde daarvoor de priesteropleiding in Auxerre, het toenmalige Gallië.

  Hij wordt vaak afgebeeld met een klaverblad in z’n hand, als symbool voor de goddelijke Drie-eenheid van het katholieke geloof.

  Lees verder
 8. Woning.jpg
  Meilof.jpg
  Door Meilof Troost op 9 november 2022

  Woningbouw

  Gisterenavond tijdens de begrotingsvergadering mocht ik namens de ChristenUnie 4 moties indienen waarmee we proberen om de woningzoekenden binnen onze gemeente een handje te helpen.

  Naast de energiekosten is het vinden van een woning in onze gemeente toch zeker een belangrijk gespreksonderwerp. En hoewel wij als gemeente geen huizen te koop aanbieden hebben wij als fractie van de ChristenUnie toch mogelijkheden gezocht waarmee we onze inwoners op dit gebied kunnen bedienen.

  Lees verder
 9. Experiment 047-2
  Jan Carlo.jpg
  Door Jan Carlo Bos op 24 oktober 2022

  Algemene beschouwingen 2023

  In de raadsvergadering van 25 oktober 2022 heeft Jan Carlo Bos namens de ChristenUnie zijn bijdrage voor de algemene beschouwingen uitgesproken.

  Lees verder
 10. World Cleanup Day logo.jpg
  Alberto.jpg
  Door Alberto Schra op 14 september 2022

  World Cleanup Day

  Komende zaterdag, 17 september, is het, D.V., World Cleanup Day. World Cleanup Day is een jaarlijkse, wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties.

  Als ChristenUnie Staphorst hebben we in ons verkiezingsprogramma en ook tijdens de campagne de nodige aandacht gevraagd voor dit onderwerp. We hebben samen met @zwerfafval.staphorst de ZORro-campagne gelanceerd: Zwerfafval OpRuimer.

  Lees verder
 11. Klaas maidenspeech 1a.jpg
  CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Staphorst op 8 september 2022

  Maidenspeech Klaas Piel

  Dromen, denken, durven, doen en doorzetten 

  Aan de hand van deze inspirerende woorden hield Klaas Piel afgelopen dinsdagavond zijn eerste bijdrage (maidenspeech) in de gemeenteraad van Staphorst. Hij gaf een inkijk in het werk op zijn agrarisch bedrijf, zijn persoonlijke overtuiging en sprak over het voorrecht om nu als volksvertegenwoordiger actief te mogen zijn. Mooi was ook de verbinding die hij vervolgens in zijn inhoudelijke bijdrage legde tussen Julius Caesar en de opgave en keuzes om te komen tot het opwekken van hernieuwbare energie in de gemeente Staphorst na 2030.

  Lees verder
 12. IMG_2991.jpeg
  Alberto.jpg
  Door Alberto Schra op 15 juni 2022

  Gevolgen van de huidige stikstofaanpak zijn desastreus

  De sociaaleconomische gevolgen van de huidige stikstofaanpak zijn desastreus voor het toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Staphorst.

  Naar aanleiding van de kamerbrief van minister van der Wal van afgelopen vrijdag, 10 juni, en de daarbij behorende startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben we gisteravond in de raadsvergadering van Staphorst gesproken over de ontwikkelingen in het dossier stikstofaanpak.

  Lees verder
 13. Coalitieakkoord 1a.jpg
  CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Staphorst op 20 mei 2022

  Feestelijke avond!

  Het was gisteravond een feestelijke avond in het gemeentehuis. Een avond in het teken van onze lokale democratie

  Presentatie Coalitieakkoord

  Allereerst is het nieuwe coalitieakkoord ‘Bouwen en Verbinden’ gepresenteerd. Dit akkoord is opgesteld door SGP, ChristenUnie en CDA. Tijdens de vergadering heeft Jan Carlo Bos, namens de ChristenUnie, zijn duiding gegeven op dit akkoord en het (onderhandelings)proces in de afgelopen weken.

  Lees verder
 14. Informateur Gerrit Jan Kok.jpg
  CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Staphorst op 14 april 2022

  Voortgang formatieproces coalitie gemeente Staphorst

  Donderdagavond 14 april presenteerde informateur Gerrit Jan Kok zijn advies voor de nieuw te vormen coalitie in de gemeente Staphorst. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Uit de door hem gevoerde gesprekken bleek dat een coalitie SGP, ChristenUnie en CDA een goede optie is. Zijn advies is om de volgende fase van formatie in te gaan met deze partijen.

  In deze fase neemt Gerald de Haan het stokje van Gerrit Jan Kok over. De partijen hebben hem benoemd als formateur. Zijn opdracht is om een coalitie en college te vormen en om samen met de partijen een coalitieakkoord te schrijven waarin op hoofdlijnen de ambities voor Staphorst worden verwoord. Dit akkoord vormt de basis voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

  Lees verder
 15. Onze dorpen 1d.jpg
  CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Staphorst op 13 maart 2022

  Onze dorpen

  “Hier kom ik weg”, is de titel van onze wekelijkse podcast. Diverse gasten hebben we het afgelopen jaar uitgenodigd om het verhaal van onze samenleving te vertellen. Ondernemers, vrijwilligers en kenners van onze lokale geschiedenis. Wat gebeuren er veel mooie zaken en wat een bijzondere bedrijven hebben we. We mogen er trots op zijn. Trots op de gemeente waar we wonen. Trots op onze inwoners en onze ondernemers.
   
  In de afgelopen periode hebben we als team ChristenUnie onze ambitie verteld. We willen behouden wat goed is en verbeteren wat nog niet goed genoeg is. We hebben de ambitie om Staphorst verder te ontwikkelen.

  Lees verder