Kerst(fruit)bakjes Rode Kruis en de AVG

kerstsstukje.jpg12-12-2018 13:57

Gisteravond heeft onze fractievoorzitter Jan Carlo Bos in de gemeenteraad van Staphorst aandacht gevraagd voor de Kerst(fruit)bakjes van het Rode Kruis Staphorst en de AVG.

Hieronder volgt zijn bijdrage.

Dit jaar worden er geen kerstbakjes door het Rode Kruis rondgebracht in de gemeente vanwege de AVG. Voorzitter, dit bericht ging ons aan het hart. Bijna 700 ouderen en zieken die geen kerstbakje krijgen dit jaar. Geen betrokken vrijwilligers, geen bezoekje, geen praatje, niks. Te meer reden voor ons als fractie van de ChristenUnie om vorige week met spoed meerdere Schriftelijke vragen hierover te stellen aan uw college. Welke rol heeft de gemeente gehad bij het verstrekken van de adressen, zijn er mogelijkheden om alsnog adressen beschikbaar te stellen, welke mogelijkheden biedt de AVG. Vanmiddag hebben wij een antwoord op de vragen gekregen. Dank daarvoor.

In de beantwoording geeft u aan dat  (ik citeer) “het algemeen belang niet zwaarder weegt dan bescherming van de persoonlijke informatie waarover u beschikt” oftewel op basis van de AVG heeft u geen adressen beschikbaar hebt gesteld aan het Rode Kruis.   

Laten we wel zijn: de AVG is een wet, daar moeten we ons aan houden. Maar in onze optiek is de uitwerking van deze wet strijdig met belangrijke waarden die wij als ChristenUnie voor ogen hebben. Waarden als het omzien naar elkaar, verbondenheid en meeleven. Belangrijke waarden die in onze samenleving aanwezig zijn, waar we trots op moeten zijn, maar ook moeten koesteren. Juist in een tijd waarin we geconfronteerd worden met eenzaamheid en individualisering. Dezelfde waarden die ook door ons zijn benoemd zijn bij onze vragen over het opheffen van de burgerlijke stand in De Staphorster. Even een kaartje sturen of een blijk van medeleven tonen.

Het Rode Kruis heeft laten weten dat er dit jaar geen attenties meer worden verstuurd. Helaas. U geeft aan dat u samen met deskundigen en partners gaat kijken hoe er met verordeningen optimaal aangesloten kan worden bij de bepaling van de wet en de lokale situatie. Een oproep aan uw college, neem daarbij onze overweging ter harte. Probeer al het mogelijk te doen in het belang van onze samenleving.

Tot slot nog het volgende. Laat deze waarden ons persoonlijk niet ontmoedigen. Juist niet in deze tijd van verbinding en verwachting. Dan is het goed om naar elkaar om te zien, een kaartje te sturen of een bezoekje te brengen. Ook, of misschien wel juist nu, bij onze oudere en kwetsbare dorpsgenoten.

In een reactie heeft de burgemeester, namens het college, aangegeven dat niet alleen omwille van de AVG maar ook vanwege andere wet- en regelgeving het niet mogelijk is om zomaar adressen beschikbaar te stellen. Daarin maakte de gemeente Staphorst tot voor kort al een uitzondering in. Hoe vervelend dat ook is in deze situatie en voor deze mensen. Desondanks onderschrijft college de oproep van de fractie om naar elkaar te om te zien en medeleven te tonen.

Jan Carlo Bos

Schriftelijke vragen aan het college

 

« Terug

Reacties op 'Kerst(fruit)bakjes Rode Kruis en de AVG'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.