SGP en ChristenUnie gaan samen verder

Samen verder 2.jpg17-10-2019 22:37

In de afgelopen weken hebben de college dragende fracties van de SGP en ChristenUnie oriënterende gesprekken gevoerd met de overige fracties in de gemeenteraad van Staphorst over de samenstelling van het college na het vertrek van het CDA. Hoewel SGP en ChristenUnie een meerderheid van de raad hebben, had het de voorkeur van beide partijen om een derde partij te betrekken bij het college.

Aan alle fracties is daarom de vraag voorgelegd of er bereidheid is om deel te nemen aan het
dagelijks bestuur van de gemeente. Tot en met deze week hebben deze intensieve en open
oriënterende gesprekken plaatsgevonden. De conclusie na deze oriëntatieronde is dat geen van de
overige fracties bereid is om onderdeel te worden van het huidige collegebestuur. Dit plaatst ons
voor een nieuwe situatie.

Als fracties van de ChristenUnie en SGP hebben wij daarom besloten samen door te gaan als college
dragende fracties. Daarbij is besloten het huidig coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar! 2018-2022’ uit
te blijven voeren. Dit ongewijzigde coalitieakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen waar bij het
opstellen ervan rekening is gehouden met de breedte van de samenleving. Om de ambities uit dit
coalitieakkoord uit te voeren werd ten tijde van de vaststelling uitgegaan van een college bestaande
uit drie wethouders.

De huidige twee wethouders blijven invulling geven aan het huidige college. Onderwerp van
bespreking vormt op dit moment nog een mogelijke invulling van een derde wethouder. Daarbij
wordt gekeken naar de omvang van de taken en de werkzaamheden, de gewenste afspiegeling
binnen het college en de financiële situatie van de gemeente Staphorst. Over de uitkomst van deze
bespreking wordt in de komende periode gesproken en voor de begrotingsvergadering duidelijkheid
gegeven.

« Terug

Reacties op 'SGP en ChristenUnie gaan samen verder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.