Berichten geschreven door Luuk Hoeve

 1. Plan Waanders site 5.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 19 november 2021

  Plan Waanders

  In de raadsvergadering van 16 november werd het plan Waanders opnieuw besproken. Dit plan is aangepast na opmerkingen over het eerder voorgelegde plan. Er is een gezamenlijk vertrekpunt: het is goed dat er iets gaat gebeuren met de locatie Waanders. Daar zijn we ook blij mee dit wordt ook onderkend door iedereen die wij spreken. Het is ook een unieke plek in het dorpshart van Staphorst. Ook initiatiefnemers benadrukt dit in zijn plannen.

  Lees verder
 2. Poeleweg.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 14 april 2021

  Woningbouw Poeleweg IJhorst

  Op 23 juni 2020 heeft de raad het stedenbouwkundig plan Poeleweg vastgesteld. Een plan met een grote variatie aan woningen en een enorme impuls voor IJhorst, voor de plaatselijke basisschool en het verenigingsleven. Vooral om jeugd en jonge gezinnen langer in dorp IJhorst te houden. Voor de leefbaarheid van IJhorst is het belangrijk dat de woningbouw weer op gang komt.

  Het plan heeft ter inzage gelegen en diverse omwonenden hebben een zienswijze ingediend, ze zijn vooral bezorgd over hun woongenot. Zij vinden dat het stedenbouwkundig plan nauwelijks is afgestemd op de stedenbouwkundige structuur van de Ywehof. De omwonenden stellen voor om een blok vrijstaande woningen om te wisselen met een blok vrijstaande woningen.

  Lees verder
 3. IMG_7475a.JPG
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 9 maart 2021

  Woningbouw Rouveen-Zuid

  Het college heeft gevraagd om een voorbereidingskrediet voor de woningbouw Rouveen-Zuid. Via een motie, op initiatief van de ChristenUnie, heeft de raad gevraagd om een bestemmingsplan op te stellen om snel te starten met woningbouw in Rouveen Zuid. Er moet eerst nog een ruimtelijk- en een stedenbouwkundig plan opgesteld worden (uitgangspunten beeldkwaliteit, bestemmings- en  beeldkwaliteitsplan). Voor de planvorming en het uitvoeren van benodigde onderzoeken wordt een krediet van €240.000,- gevraagd. Uiteindelijk vloeien de kosten via de grondexploitatie terug naar de gemeente.

  Lees verder
 4. Plan Waanders 1.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 16 februari 2021

  Plan locatie Waanders

  Nadat de omgevingskamer en het college een negatief advies hadden uitgebracht ligt de bal weer bij de initiatiefnemer. De raad kon zich in de raadsvergadering van 16 februari ook uitspreken over het voorliggende plan.

  In grote lijnen vinden wij het een mooi ontwerp en past het ook in die omgeving, het is modern vormgegeven, hoewel de kant aan de snelweg ook wel wat authentieker en rustieker had mogen zijn. Als er ergens een locatie is waar dit kan, dan is het wel op die plek. Een locatie waar je iets kunt bouwen in de hoogte en waar je meer volume kwijt kunt.

  Lees verder
 5. Supermarkt 1.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 19 januari 2021

  Supermarkt Rouveen, zo dichtbij en toch nog veraf

  De Omgevingskamer heeft het college geadviseerd om een negatief standpunt in te nemen over dit plan. Het college heeft dit standpunt overgenomen en heeft dit besluit voor EPOS-raadsconsultatie voorgelegd aan de raad. Dit is de situatie die nu voor ons ligt.

  Lees verder
 6. Huisvesting arbeidsmigranten.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 19 december 2020

  Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten

  Eind 2019 heeft de raad gevraagd om een beleidsnota over huisvesting arbeidsmigranten, een nota met de focus op goede huisvesting en het voorkomen van overlast.
  Nederland is in trek bij veel arbeidsmigranten. Deze arbeiders zijn aan de ene kant onmisbaar, maar kan aan de andere kant ook voor problemen zorgen. Net als andere werknemers verdienen arbeidsmigranten fatsoenlijke woonomstandigheden.

  Lees verder
 7. De Slagen.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 19 december 2020

  De Slagen fase 2

  Er gaat weer gebouwd in De Slagen, fase 1 is nu bijna volgebouwd, de raad heeft nu fase 2 vastgesteld. Na jaren van stagnatie zit er nu weer schot in de bouw. Fase 2 is een onderdeel van Lanen en Hoven, hierin zijn maximaal 114 woningen gepland. In de planning is uitgegaan van 14 vrijstaande woningen, 52 twee-aaneengebouwde woningen en 48 rijwoningen.

  Lees verder
 8. Industrieterrein.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 19 december 2020

  Raadsmemo de Esch V

  In de omgevingsvisie is het gebied aan de overzijde van Gorterlaan (kant van het zwembad) opgenomen voor uitbreiding van de toekomstige industrieterrein. Dit gebied valt ook in de ruilverkaveling en raakt de afgaande- en opkomende eigenaren. Industriegrond is veel meer waard dan landbouwgrond.

  Lees verder
 9. Supermarkt Rouveen 1a.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 18 november 2020

  Supermarkt Rouveen

  In de raadsvergadering van 17 november 2020 heeft Luuk Hoeve vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het realiseren van een supermarkt in Rouveen.

  Lees verder
 10. EWln situatie 3.jpg
  Luuk.jpg
  Door Luuk Hoeve op 12 september 2020

  9 appartementen aan de Ebbinge Wubbenlaan

  Een meerderheid van de gemeenteraad van Staphorst heeft het plan van Vechthorst weggestemd om negen sociale huurappartementen aan de Ebbinge Wubbenlaan te bouwen. Een afweging tussen het bouwen van sociale huurwoningen en de bezwaren en belangen van buurtbewoners en winkeliers.

  Lees verder