Extra windturbines in Staphorst?

Windmolens 3x kleinvrijdag 30 december 2016

In de gemeente Staphorst staan al vele jaren drie windturbines. De energie die hiermee wordt opgewekt levert een belangrijke bijdrage in de energiedoelen. De provincie Overijssel wil dat er in de gemeente Staphorst extra windturbines worden geplaatst. Indien de gemeente daar niet aan wil meewerken is de provincie bereid om dit als hogere overheid dit af te dwingen. Dit is te lezen in een memo op de website van de provincie.

Citaat memo:

“Wij zullen in contact treden met het college van de gemeente Staphorst. Daarbij stellen wij het college van de gemeente Staphorst in de gelegenheid om onverwijld de planologische voorbereiding ter hand te nemen. Mocht de gemeente nog steeds geen medewerking willen verlenen aan de diverse initiatieven, dan zullen wij het college van Staphorst wijzen op onze bereidheid om voor het kansrijke zoekgebied van de gemeente alle beschikbare ruimtelijke instrumenten in te zetten”

De ChristenUnie heeft over dit bericht vragen gesteld aan het college. Wij willen meer informatie over de contacten en afspraken tussen de provincie en de gemeente. De ChristenUnie is van mening dat er op dit moment voldoende windenergie wordt opgewekt in Staphorst. Er staan in de hele provincie Overijssel 17 windturbines. Daarvan staan er drie in de gemeente Staphorst en acht net over onze gemeentegrens in Nieuwleusen en Zwolle. Daarmee is het maximum aantal windturbines voor onze gemeente wat de ChristenUnie betreft bereikt.

Alwin Mussche

Download schriftelijke vragen ChristenUnie en Memo Provincie

De Stentor 29-12-2016 Provincie splitst Staphorst extra windmolens in de maag.

Zoekgebied Provincie Overijssel

« Terug