Concept ontwerp Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’

Omgevingsvisiedinsdag 18 juli 2017

Raadsvergadering 11 juli 2017

Het concept ontwerp Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’ is voortgekomen door de inbreng van inwoners, ondernemers, instellingen en nog veel meer. Wat houd ons bezig, wat vinden wij belangrijk, wat boeit ons en ook wat willen wij niet. Deze input is uitgewerkt in deze visie. Dromen, denken, durven, doen.

Op 28 maart, bij de behandeling van het raamwerk / koersdocument heeft de ChristenUnie al aangegeven enthousiast te zijn over de nieuwe omgevingsvisie. In de omgevingsvisie verbinden wij sociale en fysieke onderdelen met elkaar. Hoe zien wij sociale aspecten als zorg, welzijn, onderwijs, leefbaarheid terug in de fysieke aspecten, zoals bouwwerken, infrastructuur, natuur en milieu.

Een voorbeeld, een bedrijf die onlangs een energie neutrale fabriek heeft laten bouwen. Een droom onder de oppervlak wordt zichtbaar in een fabriek die energie neutraal is gebouwd.

Een ander voorbeeld, in de verbinding fysiek en sociaal zie je ook Bijbelse aspecten terug. Zoals omzien naar elkaar, je naaste liefhebben als jezelf. Ik heb een plan, een droom, maar wij vragen in ons beleid om vooral rekening te houden met onderliggende aspecten, wat betekend mijn plan voor mijn omgeving, of mijn naasten. Niet alleen ikke, maar vooral rekening houden met elkaar. Dit is een sterk aspect in onze omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie zie je de identiteit van onze gemeenschap dan ook nadrukkelijk terug. ‘Voor elkaar’.

Er volgen nog inloopavonden met de bevolking. Wij hopen de omgevingsvisie in januari 2018 vast te kunnen stellen. Daarna komt de volgende fase, het verder uitwerken in een plan en concrete programma’s. Maar eerst de visie die er onder ligt vaststellen. Wij willen dan ook graag dit concept vrijgeven voor inspraak en overleg.

Luuk Hoeve

Ontwerp Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’

« Terug