EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst)

EPOS-1donderdag 11 mei 2017

In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is de rol van de raad bij EPOS besproken.

Wij willen toe naar een kortere behandelingstermijn van de vergunningsverlening bij bestemmingsplanwijzigingen. De positie en de rol van de raad is een belangrijk punt om deze doelstelling te bereiken. De raad is nu aan zet om haar bijdrage binnen EPOS vast te stellen. Zie animatie over nieuwe werkwijze EPOS →

De raad kan aan de voorkant van het proces bepalen of zij akkoord kan gaan met een principeverzoek of dat zij deze toch wil behandelen in de raad. Met de werkgroep ruimtelijke ordening is een conceptproces opgesteld. Bij de concrete uitwerking is geconcludeerd dat het niet tot een snellere behandeling zal leiden. Er is inmiddels een plan b. Prima om met dit proces van start te gaan en vervolgens te evalueren en waar nodig weer bij te stellen.

Handelen volgens het Deming principe (Plan, Do, Check en Act), sneller leren, continue verbeteren en wendbaarheid. Op deze wijze willen wij omgaan met de invoering van de processen rondom EPOS. Wij ontdekken vanzelf hoe en wat in de praktijk het beste werkt.

Vanuit de werkgroep RO is de wens geuit om het de raad wat makkelijker te maken. Elk verzoek wordt nu voorzien van een duidelijke weergave van het bestaande planologisch kader (incl. uitsnede van de verbeelding) en de strijdigheden van het plan hiermee. Dan kunnen wij ons richten op de essentie van een verzoek en hoeven niet perse ellenlange stukken te lezen om de essentie eruit te halen.

Wij moeten nog een nadere invulling geven aan het tijdstip – en de wijze waarop een initiatiefnemer zijn inbreng kan leveren richting de raad (b.v. via inspreken). Dit lijkt ons een punt om met de werkgroep RO door te nemen en eventueel nader in te vullen.

In het proces is opgenomen dat na een collegebesluit via e-mail/nieuwsbrief te communiceren naar raadsleden (Notubiz). Dan is deze informatie alleen toegankelijk voor raadsleden en niet voor inwoners. Twee aandachtpunten, toegankelijk voor inwoners en hoe kunnen wij als raad de informatie achteraf terugvinden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn door de informatie op te nemen als collegebesluit bij de raadsstukken. Dit lijkt ons ook een punt om ook vanuit de werkgroep RO nog even nader te bezien.

Voor de kaders van het spreekrecht of deelname aan de beraadslaging van een initiatiefnemer wordt een instructie opgesteld. Het lijkt het ons goed dat er vanuit het kernteam EPOS alvast een voorzet hiervoor wordt gedaan.

Luuk Hoeve

Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst

« Terug