Verkeersprojecten gemeente Staphorst

PP 3vrijdag 10 februari 2017

Raadsvergadering 7 februari 2017

De raad kon zich uitspreken over de kaders (deel A) van de kadernota integraal verkeersplan en het voorgestelde (participatie)proces. Daarnaast moet de raad kredieten beschikbaar stellen voor de voorbereiding van verkeersprojecten in de gemeente Staphorst.

Integraal verkeersplan

De ChristenUnie is positief over het Integraal verkeersplan. Veiligheid in het verkeer is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Verkeer waar men zich veilig voelt, met de mogelijkheden om zich veilig voort te bewegen. Overzichtelijke wegbewijzering, borden en rotondes. Een duidelijk verkeersplan geeft inzicht: waar staan we nu en waar gaan we naar toe. 

In de gemeente Staphorst worden veel ontwikkelingen verwacht. Een aantal voorbeelden zijn: 650 nieuwe woningen, bevolkingsgroei van 4%, wegennetwerk wordt drukker en leefbaarheid dorpslint komt in het geding, toename vrachtverkeer op de verschillende industrieterreinen en CZ Rouveen. Allemaal situaties waarin verkeer een grote rol speelt.
Staphorst is nu een verkeersonveilige gemeente en daarom is het goed om een plan te hebben om vooruit beslissingen te nemen voor veilig verkeer. Voorkomen is hier ook beter dan genezen.

Met dit plan wordt het inzichtelijk wat we in de toekomst willen bereiken. De Poster afwegingskader geeft via vraag en antwoord een mogelijkheid om de juiste afwegingen te maken.
Burgerparticipatie is juist in een plan als deze erg belangrijk. Het zijn onze inwoners die gebruik maken van het verkeer. We zien graag een veilige doorstroming zonder obstakels en oponthoud. Juist op de cruciale plekken kunnen de inwoners inzicht geven hoe het beter en veiliger kan. Vaak hebben zij hier al over nagedacht. We steunen dan ook het voorstel om advies- en dorpsraden mee te laten denken.

Voorbereidingskredieten

Voor verschillende projecten in Staphorst, Rouveen en IJhorst zijn voorbereidingskredieten aangevraagd.  Het gaat om de volgende gebieden in onze gemeente Staphorst die aan een nieuwe inrichting toe zijn.

  1. Vanwege de veranderingen bij de Triangellocatie worden de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat in Rouveen opnieuw ingericht.
  2. Het gedeelte van de Ebbinge Wubbenlaan tussen de rotonde en de Berkenlaan zal opnieuw worden ingericht. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan parkeermogelijkheden.
  3. Op het eerste deel van de Oosterparallelweg wordt een nieuwe klinkerverharding aangelegd. Ook wordt er een hemelwaterriool aangelegd.
  4. Bij de EikenlaanLindelaanBerkenlaan en een deel van de Meestersweg wordt een nieuwe riolering aangelegd. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool aangelegd. Ook worden klachten over overlast van boomwortels in deze straten opgelost.
  5. De Boslaan zal opnieuw worden ingericht. 
  6. Een fietspad aan de Heerenweg is belangrijk en zorgt voor meer veiligheid. 
  7. Het openbaar groen in Staphorst-zuid 1 is aan vervanging toe.

De meeste fracties in de gemeenteraad hebben zich positief uitgesproken over deze voorstellen. De volgende raadsvergadering (28 februari) zal hierover een definitief besluit worden genomen. Als ChristenUnie zijn we blij dat het erop lijkt dat een meerderheid van de gemeenteraad de volgende raadsvergadering het geld beschikbaar zal stellen. Hierdoor kan er een begin worden gemaakt met de uitwerking van de plannen die hierboven zijn genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er door het college is toegezegd dat bewoners, bedrijven, dorps- en wijkraden die belang hebben bij deze projecten kunnen meedenken over de beste mogelijkheden om deze gebieden in de gemeente aan te pakken.

Klaasje Lier

 

« Terug