Raamwerk omgevingsvisie Gemeente Staphorst

Omgevingsvisiewoensdag 29 maart 2017

In de raadsvergadering van 28-03-2017 is het raamwerk en de koers voor de omgevingsvisie gemeente Staphorst besproken.

De CU is een grote voorstander van minder beleid en snellere procedures. Het raamwerk omgevingsvisie Staphorst gaat een stap verder. Niet alleen minder beleid en snellere procedures maar ook meer samenhang. Sociale en fysieke aspecten ontmoeten elkaar. Zeg maar de koude kant (bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed), en de warme kant (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale actief zijn).

Door een brede participatie hebben velen een steentje bijgedragen aan dit raamwerk. Wat willen wij wel en wat willen wij niet in de gemeente Staphorst. Het is niet achter een bureau bedacht, geen achterkamertjes bedenksel, niet vanuit fractie overleggen van elke partij apart. Dit is een raamwerk van ons allemaal, van alle inwoners van onze gemeente. Wij zijn enthousiast, niet alleen het proces, maar vooral de inhoud die voor ons ligt. Complimenten voor de wijze waarop dit raamwerk tot stand is gekomen, onder leiding van Kuiper Compagnons in samenwerking met de ambtelijke organisatie, het college, de raad en last but nog least vele inwoners en partijen.

Met de drie verbindende thema’s: innovatieve plattelandseconomie, gezonde en dynamische samenleving en de volgende slag ligt er een helder kader. Hierdoor wordt ons denken gefocust op waar het om gaat en wat wij willen in de omgevingsvisie. Een concrete uitwerking volgt nog, de vervolgstappen hiervoor zijn aangegeven. Wanneer de omgevingsvisie door de raad is vastgesteld, dan gaan we bezig met de omgevingsplannen en de omgevingsverordeningen.

De CU spreekt een wens en een ambitie uit: de gemeente Staphorst wordt de eerste gemeente in Nederland die de koude en de warme kant (fysiek en sociaal) weet te integreren in de omgevingsvisie en ook als zodanig laat functioneren in de praktijk.

Luuk Hoeve

Klik hier voor: Toelichting, Achtergrond informatie, Koersdocument Staphorst voor elkaar!

« Terug