Raad volhardt in besluit om woningbouw tegen te houden

EWLN 1.jpg
Meilof.jpg
Door Meilof Troost op 30 juni 2023 om 16:00

Raad volhardt in besluit om woningbouw tegen te houden

Vechthorst heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Staphorst, om het besluit van de gemeenteraad uit 2020 aan te vechten. Vechthorst is voornemens om op een ruime kavel aan de Ebbinge Wubbenlaan een dubbele woning af te breken en daar totaal 9 appartementen voor ouderen terug te bouwen, verdeelt over drie bouwlagen. Vergelijkbaar met een prachtig plan wat een aantal jaren geleden is gerealiseerd aan de overzijde van de Ebbinge Wubbenlaan.

Het was voor de ChristenUnie in 2020 een lastige afweging, omdat er bezwaren waren uit de buurt, die goed voor te stellen waren. We zijn op bezoek geweest in de buurt en hebben ons laten informeren. De belangrijkste bezwaren waren en zijn het bouwvolume en het aantal parkeerplaatsen. Wat de buurt betreft is 6 appartementen op deze locatie echt het maximale. Voor Vechthorst is de bouw van minder appartementen financieel niet haalbaar.

Toch stemden we destijds in met de bestemmingsplanwijziging en wel om de volgende redenen:

  • Het plan zou 9 senioren aan een gerieflijke woning helpen, die nauwelijks beschikbaar zijn.
  • Hiermee zouden 9 gezinswoningen vrijkomen waar veel jonge stellen op zitten te wachten. 
  • Het plan past binnen de vastgestelde woonvisie en ook binnen de afspraken met Vechthorst
  • Het plan voldoet aan alle voorwaarden en uitgangspunten die we als gemeenteraad zelf hebben vastgesteld voor dergelijke ontwikkelingen en projecten.
  • Wanneer een initiatiefnemer een plan ontwikkeld die voldoet aan de voorwaarden, kunnen we als gemeenteraad dit niet zomaar van tafel vegen.

Zoals gezegd ging Vechthorst naar de Raad van State om dit besluit aan te vechten. Eind 2022 kwam er eindelijk een tussenuitspraak en vroeg Raad van State aan Staphorst om beter te onderbouwen waarom de gemeenteraad tegen de bouw is van deze appartementen. Dat was bij de eerste behandeling onvoldoende gebleken.

Hoewel onze fractie in 2020 voor de bouw van deze appartementen heeft gestemd, hebben wij het oordeel van de meerderheid van de raad gerespecteerd. Daarom hebben constructief deelgenomen aan de overleggen die zijn gevoerd om tot een oplossing te komen. Gesprekken, allereerst met Vechthorst, en daarna met verschillende adviseurs. Wel hebben wij eropaan gedrongen om niet eindeloos te blijven pogen om de bouw tegen te houden. Wanneer de ‘betere onderbouwing’ volgens onze ambtelijke organisatie en juridische adviseurs vermoedelijk geen stand zou gaan houden bij de einduitspraak, dan moeten we als gemeenteraad van Staphorst niet blijven vasthouden aan het eerder genomen besluit. Omdat dat zou betekenen dat we er nodeloos voor zouden kiezen om de bouw te vertragen van zeer gewenste seniorenwoningen en de doorstroming die daarmee in gang wordt gezet. Daarmee dienen we het belang van onze inwoners niet. Daarnaast kan het zomaar nog een jaar duren voordat de einduitspraak van de Raad van State wordt uitgesproken. De ontwikkeling van Vechthorst is daarmee dan bijna 4 jaar vertraagd en dit kan betekenen dat hier een financiële vergoeding voor wordt geëist.

Het vermoeden dat de betere onderbouwing onvoldoende zou zijn en ook de schrijnende behoefte aan woningen, heeft er toe geleidt dat de ChristenUnie niet heeft ingestemd om de juridische strijd verder te gaan voeren 

Meilof Troost