- Provinciaal Plan Landelijk Gebied -

PPLG 1.jpg
Alberto.jpg
Door Alberto Schra op 21 juni 2023 om 22:30

- Provinciaal Plan Landelijk Gebied -

Vorige week woensdag vergaderde de Staphorster gemeenteraad op het Punthorster platteland, in de Dr. Maarten Lutherschool. Dit in verband met de verbouwing van het gemeentehuis.
Daarbij stond een opiniërende bespreking van het Concept Ontwerp-PPLG Overijssel op de agenda. PPLG staat voor Provinciaal Plan Landelijk Gebied. In het PPLG Overijssel zijn drie doelen belangrijk:

1. Natuur versterken.
2. Een sterk sociaaleconomisch platteland.
3. Toekomstbestendige agrarische sector.

Het PPLG hangt nauw samen met het Landbouwakkoord. Inmiddels is duidelijk dat er (voorlopig) geen Landbouwakkoord zal komen. Helaas is minister Adema er niet in geslaagd om overeenstemming met de agrarische sector te bereiken. Wat de gevolgen hiervan zijn voor het PPLG is op dit moment nog niet duidelijk.

PPLG 2

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de fractie van de ChristenUnie een idee ingebracht dat enorm kan bijdragen aan alle drie de doelen van het PPLG: wij zouden het toejuichen wanneer een agrarische natuurvereniging of een collectief erin zou slagen om én het eigenaarschap én het complete natuurbeheer van één van de natuurgebieden in de gemeente Staphorst over te nemen. In de praktijk doen de agrarische natuurbeheerders nu al een groot gedeelte van het beheer. En dat doen ze heel goed! Wanneer een groep boeren erin zou slagen om gezamenlijk een TBO te worden (Terrein Beherende Organisatie, vergelijkbaar met Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten) van bijvoorbeeld de Olde Maten of de Veerslootlanden zou dit grote kansen bieden voor zowel de natuur-, agrarische en recreatieve waarde van de gebieden. De geldstromen gaan dan rechtstreeks van de overheid naar de TBO en dat geeft een langjarig perspectief voor de betrokken boeren.

Wilt u de volledige bijdrage van de ChristenUnie fractie lezen, klik dan hier.

Namens de ChristenUnie Staphorst,
Alberto Schra