Zomernota 2023

Zomernota 2023.jpg
Jan Carlo.jpg
Door Jan Carlo Bos op 1 juli 2023 om 23:00

Zomernota 2023

Afgelopen week hebben we de zomernota 2023 besproken. In de zomernota krijgen we (op hoofdlijnen) inzicht in de financiële verwachten van de gemeente Staphorst voor de komende jaren en bespreken we belangrijke aandachtspunten voor het jaar 2024.  

De financiële verwachtingen van de gemeente Staphorst zijn op termijn niet rooskleurig. In het jaar 2026 en 2027 worden forse financiële tekorten verwacht. Dit komt omdat gemeenten in dat jaar veel minder geld uit Den Haag krijgen.  

Desondanks zijn we als ChristenUnie blij dat het College voornemens is om geld beschikbaar te maken voor de volgende onderdelen:

  • Financiële bijdrage voor de komende jaren voor Stichting Recreatie en Toerisme, oftewel Ontdek Staphorst 
  • Extra financiële ondersteuning voor Vluchtelingenwerk Staphorst voor inburgering van statushouders.
  • Extra aandacht voor sport en bewegen en cultuur (waaronder historie van onze gemeente) voor onze kinderen.  

Daarnaast hebben we ook een aantal zaken genoemd die we belangrijk vinden, waaronder:

  • Continuering van het aanbieden van psychosociale hulp voor agrariërs in onze gemeente.
  • Volgende financiële ruimte voor de plannen -die nog in ontwikkeling zijn- voor een activiteitenterrein in Rouveen en adequate huisvesting van scholen in onze gemeente. 

Op basis van deze zomernota gaat het college aan de slag met een concrete begroting voor het jaar 2024. Deze begroting wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld.  

De hele bijdrage over de zomernota 2023 kunt u hier lezen.

Jan Carlo Bos

Fractie ChristenUnie Staphorst