Plan Waanders

Plan Waanders site 5.jpg
Luuk.jpg
Door Luuk Hoeve op 19 november 2021 om 20:00

Plan Waanders

In de raadsvergadering van 16 november werd het plan Waanders opnieuw besproken. Dit plan is aangepast na opmerkingen over het eerder voorgelegde plan. Er is een gezamenlijk vertrekpunt: het is goed dat er iets gaat gebeuren met de locatie Waanders. Daar zijn we ook blij mee dit wordt ook onderkend door iedereen die wij spreken. Het is ook een unieke plek in het dorpshart van Staphorst. Ook initiatiefnemers benadrukt dit in zijn plannen.

Dit tweede plan is afwijkend ten opzichte van het eerste plan. We zien bepaalde elementen terug van huidige locatie: pakhuis en ook de vorm van huidige Waanders is zichtbaar. Ook mooi dat de diversiteit aan woningen, dat de grand café blijft bestaan. Wij vinden deze versie nog te groot, te hoog, te volumineus, te bombastisch. De omgevingskamer wijst hier ook op. Tijdens de bespreking in onze fractie merkte iemand op dat we een ventiel op dit project moeten zetten en er nog wat lucht uit moeten laten. Wij hadden verwacht dat met minder appartementen de omvang aanzienlijk minder volumineus zou zijn.

Plan Waanders site 3

Het plan bestaat nu uit 78 appartementen, dit geeft extra verkeerstromen op deze bijzondere plek.  De drukste locatie in onze gemeente, de Stovonde, vraagt met de te verwachten toename van het toenemende verkeer aandacht. Daarbij denken wij ook ontwikkelingen in De Slagen en snelle groei van het industrieterrein. Dit brengt ook een toename van verkeer met zich mee. Verkeer wat vooral afgewikkeld wordt via de Stovonde. Het college geeft ook aan dat verder onderzoek naar de verkeerssituatie nodig is, vooral in samenhang met de andere ontwikkelingen in het gebied.

De omwonenden zijn in het voortraject door de initiatiefnemer geïnformeerd over de plannen of hebben hier in de buurt over horen spreken. De omwonenden spreken hun zorgen uit over dit plan t.a.v. het verkeer, parkeren en bouwvolume (omvang, situering en hoogte). Afgelopen zaterdag heeft een afvaardiging van de CU-fractie met omwonenden gesproken en deze signalen ook opgepikt. De omgevingskamer en het college wijzen ook op het van belang dat er gesproken wordt met de omwonenden voor er onomkeerbare keuzes gemaakt worden. Daar zijn wij het van harte mee eens.

Plan Waanders site 4

De Omgevingskamer is van mening dat het plan in hoofdlijnen aanvaardbaar is op deze locatie. Hierbij worden wel kanttekening geplaatst t.a.v. de massaopbouw en geeft aan dat daar nog een verdere kwaliteitsslag mogelijk is. Het plan zou nog aan kwaliteit kunnen winnen als de overgang van de forse massa aan de zuidzijde zou worden verzacht door deze qua maatvoering aan te passen (te verlagen). Dit vinden wij ook.

In het advies van de Omgevingskamer lezen wij dat de verkeerskundige consequenties van dit plan goed in beeld zijn gebracht en dat het plan in verkeerskundig opzicht acceptabel is. Maar zij geven daarbij ook aan dat verschillende verkeersaspecten in het vervolgproces nog nader uitgewerkt moeten worden.

De bal wordt nog even teruggelegd bij de projectontwikkelaar en ook de gemeente. Er is nog een hele klus te doen. Het college gaat om tafel met de projectontwikkelaar, met als doel om tot een nieuw of nogmaals aangepast plan te komen dat tegemoetkomt aan de wensen van de gemeenteraad.

Luuk Hoeve

 

Deel dit bericht