Op bezoek bij de omwonenden van Plan Waanders

Opdefietse plan Waanders 1a.jpg
CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie Staphorst op 13 november 2021 om 13:00

Op bezoek bij de omwonenden van Plan Waanders

Komende dinsdagavond zal de gemeenteraad met elkaar in gesprek gaan over de nieuwe plannen voor de locatie Waanders. De bespreking staat in het teken van een bespreking van de aangepaste ontwerpen van het gebouw en de gevolgen voor het parkeren en het verkeer in de nabije omgeving.

De plannen hebben ook impact voor de omgeving van Plan Waanders. Reden voor onze fractie om, voorafgaande aan de bespreking in de gemeenteraad, zelf met de buurtbewoners in gesprek te gaan. Om te horen hoe zij (straks letterlijk) tegen deze ontwikkelingen aankijken, welke zorgen zij daarbij maken en ook welke punten zij onder onze aandacht willen brengen. Ook een reden om zelf, met eigen ogen, de impact van de plannen te kunnen zien.

Opdefietse plan Waanders 2b

We kijken terug op een gastvrij gesprek met een rondgang vanuit verschillende stegen en perspectieven. Een gesprek met buurtbewoners waarin veel informatie is gedeeld en ook vragen zijn gesteld. Informatie en vragen die wij ook zullen gaan betrekken in de bespreking van komende dinsdag.

Plan Waanders vogelvlucht 1

Plan Waanders vogelvlucht 2

U kunt de bespreking van komende dinsdagavond digitaal meekijken via de website van de gemeente Staphorst. Om het u wat makkelijk te maken:

Link agenda 16-11-2021: Zie agendapunt 9 Opiniërend: Eposraadsconsultatie Rijksweg 12 te Staphorst

Fractie ChristenUnie Staphorst
fractie@staphorst.christenunie.nl

Deel dit bericht