Met elkaar op zoek naar het goede voor de gemeente Staphorst

Begroting.jpg
Logo CU.png
Door ChristenUnie Staphorst op 11 november 2021 om 22:30

Met elkaar op zoek naar het goede voor de gemeente Staphorst

Afgelopen dinsdagavond hebben we als gemeenteraad van Staphorst met elkaar gesproken over de begroting van 2022. Een belangrijke vergadering, omdat we met elkaar de plannen en financiën voor het komend jaar van onze gemeente vaststellen.

Tijdens deze vergadering brengt elke fractie zijn eigen ideeën in of worden gezamenlijke voorstellen voorbereid. Dat kan gaan over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering wordt hierover met elkaar gesproken en uiteindelijk worden er besluiten genomen. 

Ook vanuit de fractie van de ChristenUnie hebben we meerder concrete voorstellen ingebracht. Soms alleen, maar ook samen met andere fracties. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg van De Slagen 2.0 naar de Achthoevenweg.
  • Onderzoek om onze gemeentelijke sportparken en De Tippe te voorzien van LED verlichting
  • Voorrang voor woningzoekende met sociale en economische binding in onze gemeente
  • Nieuwe regels voor huisvesting van scholen in onze gemeente.

Mooi om te zien dat de gemeenteraad deze voorstellen van ons heeft overgenomen. 

We hebben ook intensief gesproken over voorstellen om de OZB voor onze inwoners te verlagen. We zijn blij met de motie die door Herriet Brinkman (CDA) aan het eind van de avond werd ingediend om de OZB-verhoging terug te draaien. Als fractie van de ChristenUnie hebben we dit voorstel van harte ondersteunt. 

En zo zijn we, als gemeenteraad van Staphorst, met elkaar op zoek naar het goede voor onze gemeente en onze inwoners. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we de vergadering konden afsluiten met een unaniem besluit om de begroting en de plannen voor 2022 vast te stellen

Fractie
ChristenUnie Staphorst

Deel dit bericht