Spelen, bewegen én ontmoeten

IMG_4831.jpeg
Alberto.jpg
Door Alberto Schra op 20 juli 2023 om 21:00

Spelen, bewegen én ontmoeten

De zomervakantie staat voor de deur. De deuren van de scholen gaan morgenmiddag dicht voor zes weken. Ik denk dat veel leerlingen uitzien naar dit moment en zich verheugen op een fijne zomervakantie. Een tijd van ontspannen en recreëren. Spelen en sporten, bewegen en ontmoeten. Topdrukte op de speelplekken en trapveldjes in onze dorpen.

Een paar weken geleden hebben we in de gemeenteraad gesproken over de startnotitie voor het opstellen van beleid rond spelen en bewegen in de openbare ruimte.

Het college deed een voorstel om hier, naast de 20.000 euro die hiervoor eerder al beschikbaar was gesteld, nog 20.000 euro extra voor te reserveren. Het voorstel van het college was vooral gericht op het spelen en bewegen voor kinderen en jongeren.

De ChristenUnie heeft hierbij het initiatief genomen om via een motie extra kaders toe te voegen bij de beleidsvorming. Wij vinden het belangrijk om naast aandacht voor spelen en bewegen ook het thema ontmoeten mee te nemen. Met name de oudere jeugd zoekt her en der in de dorpen naar plekken om elkaar te ontmoeten. Wij vinden het belangrijk dat de jeugd een fijne plek heeft om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar te kletsen.

IMG_4826Ook willen wij dat er niet alleen naar kinderen en jongeren wordt gekeken, maar dat alle leeftijdscategorieën betrokken worden. Het gaat dus niet alleen om speelplekken en trapveldjes, maar ook om wandelen en fietsen. En denk ook aan de jeu-de-boules banen, waar met name ouderen gebruik van maken en elkaar kunnen ontmoeten.

Tenslotte hebben wij opgeroepen om de behoefte en mogelijkheden van een Samenspeelplek mee te nemen. In onze gemeente is nu nog geen Samenspeelplek. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen mét en zonder beperking samen kunnen spelen.

Wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie toe, vol sport, spel en ontmoeting!

Namens de fractie van de ChristenUnie Staphorst,
Alberto Schra