Woningbouw

Woning.jpg
Meilof.jpg
Door Meilof Troost op 9 november 2022 om 22:00

Woningbouw

Gisterenavond tijdens de begrotingsvergadering mocht ik namens de ChristenUnie 4 moties indienen waarmee we proberen om de woningzoekenden binnen onze gemeente een handje te helpen.

Naast de energiekosten is het vinden van een woning in onze gemeente toch zeker een belangrijk gespreksonderwerp. En hoewel wij als gemeente geen huizen te koop aanbieden hebben wij als fractie van de ChristenUnie toch mogelijkheden gezocht waarmee we onze inwoners op dit gebied kunnen bedienen.

Tijdelijke bewoning op bestaande erven
Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben wij al aangekondigd dat de ChristenUnie het mogelijk wil maken dat starters tijdelijk een woonruimte mogen creëren op bestaande erven. De aanleiding is bekend, er is woningnood. En jongeren die starten op de woningmarkt kunnen geen geschikte woning vinden. Jongeren met vaak een goede baan die door de huidige krapte niet de mogelijkheid hebben om de vleugels uit te slaan. En dat leidt soms echt tot onwenselijke situaties. Nu worden er in de gemeente meerdere nieuwbouwplannen ontwikkeld, maar voordat er een woning is gebouwd, zijn we vaak al weer een paar jaar verder. Dit en ook de huidige situatie op de woningmarkt, zoals al eerder genoemd: hogere hypotheekrentes en hoge bouwkosten, heeft de ChristenUnie tot deze motie gebracht. Op dit moment kennen we al een soortgelijke regeling voor mantelzorgers. We willen dat het college onder vergelijkbare voorwaarden iets dergelijks gaat ontwikkelen voor starters.

Starterslening
De verordening Startersleningen stamt uit 2017. Door deze regeling kunnen starters op de woningmarkt net een stukje extra lenen waardoor een felbegeerde woning bereikbaar wordt. De laatste jaren kunnen onze inwoners geen gebruik meer maken van deze mogelijkheid, omdat de maximale waarde van de woning niet hoger mag zijn dan 225.000 euro. Een bedrag die in 2017 werkbaar was, maar nu (helaas) niet meer. Een oproep om deze regeling te herzien kon helaas niet op een meerderheid van stemmen rekenen.

Flexwoningen Rouveen
Deze motie hebben we mede ingediend met de SGP. We willen dat er bij de ontwikkeling van Rouveen Zuid-2 ruimte wordt vrijgehouden om in de toekomst de school te kunnen uitbreiden. Deze ruimte kan eerst gebruikt worden om tijdelijke goedkope woonruimtes te plaatsen.

Nieuwbouwlocatie IJhorst
Deze motie ingediend met Gemeentebelangen en SGP. We willen dat het college actief op zoek gaat naar een volgende woningbouwlocatie in IJhorst. Samen met de inwoners kijken naar de behoeften en invulling van de locatie.

Tot slot
Jongeren willen graag in onze gemeente blijven wonen. En dat is goed voor onze dorpen, voor onze inwoners. En wij willen ons best doen om in deze behoefte te voorzien, binnen de mogelijkheden die er zijn. We houden ons trouwens voor suggesties aanbevolen!

Meilof Troost
Fractie ChristenUnie Staphorst
m.troost@staphorst.nl