Voortgang formatieproces coalitie gemeente Staphorst

Informateur Gerrit Jan Kok.jpg
CU-Logo-Staphorst-Impact-in-Cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie Staphorst op 14 april 2022 om 11:00

Voortgang formatieproces coalitie gemeente Staphorst

Donderdagavond 14 april presenteerde informateur Gerrit Jan Kok zijn advies voor de nieuw te vormen coalitie in de gemeente Staphorst. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Uit de door hem gevoerde gesprekken bleek dat een coalitie SGP, ChristenUnie en CDA een goede optie is. Zijn advies is om de volgende fase van formatie in te gaan met deze partijen.

In deze fase neemt Gerald de Haan het stokje van Gerrit Jan Kok over. De partijen hebben hem benoemd als formateur. Zijn opdracht is om een coalitie en college te vormen en om samen met de partijen een coalitieakkoord te schrijven waarin op hoofdlijnen de ambities voor Staphorst worden verwoord. Dit akkoord vormt de basis voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

Advies informateur is een brede coalitie

Gerrit Jan Kok: “De coalitie SGP, ChristenUnie en CDA beslaat in totaal 14 van de 17 raadszetels en kan daarmee rekenen op een groot mandaat van de inwoners. Omdat alle partijen hebben aangegeven een coalitieakkoord op hoofdlijnen te willen en de raad meer in positie te willen brengen om zijn kaderstellende rol te versterken, zie ik een goede mogelijkheid voor deze brede coalitie.”

Tweede alternatief

De afgelopen weken sprak informateur Kok met alle partijen en woog hij de beste mogelijkheden af. Op basis van de gesprekken gaf de heer Kok mee dat de tweede meest kansrijke voorkeursvariant die kan rekenen op breed draagvlak binnen de raad een meerderheidscoalitie van SGP en ChristenUnie is.

Aanvullend advies

Aanvullend adviseerde de heer Kok onder andere ook om het formatieproces te laten begeleiden door een (externe) formateur, het college uit te breiden van twee naar drie wethouders, gezien de grote opgaven en om te verkennen een raadsagenda op te stellen die samen met een coalitieakkoord op hoofdlijnen bijdraagt aan het versterken van de kaderstellende rol van de gemeenteraad.

Na de verkennende fase start het formatieproces

Met het toelichten van het advies, dat als rapportage is aangeboden aan de gemeenteraad en de behandeling hiervan eindigde de opdracht als informateur voor Gerrit Jan Kok. “Alle gesprekken zijn zeer open en in een goede sfeer verlopen. De gemeenteraad voelt zich verantwoordelijk en pakt de opgaven voor Staphorst met energie op. Ik vond het een eer om informateur te mogen zijn.”

Gerald de Haan benoemd tot formateur

Formateur De Haan borduurt in het formatieproces verder op het advies van de informateur. De komende periode zijn er gesprekken om te komen tot een college en wordt er een akkoord opgesteld met een inhoudelijk programma. Roelof Slager, lijsttrekker SGP: “De heer De Haan heeft langdurige ervaring als gemeentesecretaris en als bedrijfsdirecteur. We vertrouwen op een prettige samenwerking om samen te bouwen aan een stevig akkoord voor de komende vier jaar.”

Gerald de Haan is sinds september 2016 algemeen directeur van Cogas. Daarvoor was hij zeven- en-een-half jaar werkzaam als gemeentesecretaris in Almelo. Ook heeft hij gewerkt bij de Belastingdienst en op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën.
Informateur Gerrit Jan Kok

Informateur Gerrit Jan Kok spreekt de raad nog een keer toe, nadat hij door SGP-fractievoorzitter Roelof Slager is bedankt is voor zijn eindverslag.

Deel dit bericht