Voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

Plan Rouveen Zuid 1a.jpg
Jan Carlo.jpg
Door Jan Carlo Bos op 3 december 2021 om 19:00

Voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

Goed nieuws!! Vandaag werd bekend dat de landelijke overheid gemeenten de mogelijkheid wil bieden om eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwplannen. Daarvoor is een voorstel ontwikkeld die nu verder besproken zal gaan worden. Nu is het wettelijk niet toegestaan om eigen inwoners voorrang te geven en is dit alleen voorbehouden aan de Waddeneilanden.

Als fractie van de ChristenUnie krijgen we veel verhalen van jongeren die noodgedwongen buiten onze gemeente Staphorst een woning zoeken. Ook van ouders die hun spaarcenten -als die er al zijn- moeten inzetten voor hulp in de financiering van een woning van hun kind of van jongeren die maar langer thuis blijven wonen omdat ze geen woning kunnen vinden. Een zorgelijke ontwikkeling.

Reden genoeg voor onze fractie om tijdens de afgelopen begrotingsvergadering van 9 november aandacht voor deze situatie te vragen. Concreet hebben we toen, samen met de SGP, het College van Burgemeester en Wethouders een opdracht gegeven – om in navolging van de Waddeneilanden - te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nieuwbouwwoningen met voorrang beschikbaar te kunnen stellen aan inwoners met een sociaal/economische binding.

Het plan van de landelijke overheid komt dus tegemoet aan onze oproep. En daar zijn we blij mee!

In de komende raadsvergadering zullen navraag doen wat de impact is van de plannen van de landelijke overheid en de vinger aan de pols houden wat betreft het onderzoek naar de lokale mogelijkheden.

Want als fractie van de ChristenUnie vinden wij het van groot belang dat juist voor onze eigen inwoners, voor onze eigen jongeren, woningen beschikbaar zijn.

Jan Carlo Bos

fractie@staphorst.christenunie.nl

Motie 122 CU SGP - Woningen met sociaal - economische binding

Artikel Meppeler Courant Legaal voordringen nieuw huis

Link naar nieuwsbericht NOS van 03-12-2021

 

Deel dit bericht