Windturbines in Staphorst

Windmolens visualisatie 1a.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
Door ChristenUnie Staphorst op 19 april 2019 om 17:20

Windturbines in Staphorst

In januari 2018 heeft onze gemeenteraad unaniem besloten drie windturbines in onze gemeente toe te staan. Er zijn daarbij een aantal afspraken gemaakt waaraan voldaan moet worden. Op basis van dit besluit is gekozen voor het plan van Wij Duurzaam Staphorst (WDS). WDS heeft nu de plannen uitgewerkt en een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van drie windturbines in de Lommert.

Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad gesproken over een voorstel om te komen tot het plaatsen van drie windturbines in onze gemeente.

In onze bijdrage (in de bijlage kunt u onze bijdrage teruglezen) heeft ons raadslid Alberto Schra onze moeite benoemd. We zien wat dit plan doet met omwonenden die zich zorgen maken over hun omgeving en woongenot. We hebben in de afgelopen periode als fractie verdiept in dit dossier, er zijn veel gesprekken gevoerd. We zijn op werkbezoek geweest.  In onze bijdrage hebben we ook een conclusie getrokken: het college heeft de plannen laten toetsen en inzicht gegeven dat de ingediende aanvraag voldoet aan de voorwaarden, conform het raadsbesluit van januari 2018. En op grond daarvan kunnen wij ons vinden in het voorstel en plan.  

Tijdens de vergadering bleken andere fracties meer moeite te hebben met het voorstel en plan van Wij Duurzaam Staphorst. Uiteindelijk werd een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt met de initiatiefnemers en provincie in gesprek te treden. In deze gesprekken moet gekeken worden naar een andere variant in de Lommert.

Als fractie van de ChristenUnie vinden we het niet verkeerd wanneer het college in gesprek gaat met betrokkenen om daarmee te laten zien welke (on)mogelijkheden er zijn. Als daar een beter plan uit komt, is dat natuurlijk alleen maar goed. Alleen kan het verplaatsen van een molen naar een ander deel van het gebied ook weer leiden tot nieuwe discussies, uitdagingen en risico’s.

Voor ons is het in ieder geval van belang dat de vastgestelde kaders van januari 2018 gevolgd worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat hierover goed overleg is met de provincie Overijssel. De gemeente heeft namelijk een aantal afspraken met de provincie gemaakt over de termijnen. Wanneer de planning vertraging oplevert kan dat weer gevolgen hebben voor het rendement van het windplan. 

We zijn benieuwd wat de gesprekken de komende weken gaat opleveren. Op 7 mei zal de raad een besluit nemen.

Deel dit bericht

Labels: