Aanpak energietransitie

Koeien
IMG_0176 Luuk vierkant
Door Luuk Hoeve op 10 oktober 2018 om 13:46

Aanpak energietransitie

Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met onze schepping en zijn voorstander van een snelle en volledige energietransitie. Samen moeten we komen tot een gezonde leefomgeving. Niet alleen voor nu, voor  onszelf, maar vooral voor de scheppping en onze kinderen.

Wij willen voor 2050 net zoveel duurzame energie opwekken als wij verbruiken. Het is vooral van belang wat de landelijke overheid doet en welke keuzes daar gemaakt worden. Hoe wordt dit allemaal gefinancierd, de wet- en regelgeving, maar ook voldoende opgeleide mensen om het allemaal uit te voeren. De gemeente heeft een belangrijke taak en rol in de uitvoering en de landelijke overheid moet daar de ruimte voor geven.

Klimaatverandering is een langdurig proces en kent dan ook nog veel onzekerheden. Het halen van de klimaatdoelen kost veel tijd en geld. Het is nu moeilijk om voor zo’n lange periode het geheel goed te kunnen overzien en inschatten. Technieken zijn ook nog volop in ontwikkeling.

We moeten rekenen met het klimaatakkoord, anders omgaan met energie, woningen beter isoleren en verwarmen met duurzame energie, de landbouw moet minder uitstoot genereren, elektrisch rijden, noem maar op. De technische ontwikkelingen gaan snel en er zullen nog veel ideeën komen om energieneutraal te kunnen worden.

Het besluit om woningen van het gas te halen heeft een enorme impact voor huizenbezitters. Het is ingewikkeld en duur, het is nog onduidelijk wie opdraait voor de kosten. Het moet voor inwoners financieel aantrekkelijk worden om te investeren in duurzaamheid (b.v. door een gebouwgebonden financiering). De rekening moet niet eenzijdig op het bordje van inwoners gelegd worden.

Belangrijk onderdeel bij de aanpak is de inbreng van inwoners en het betrekken van externe partijen (sleutelspelers). 

Er zijn nog veel vragen die ingevuld moeten worden. Met deze startnotitie wordt richting gegeven hoe wij stap voor stap dit proces gaan doorlopen. Zo komen wij samen tot een voorstel voor de aanpak van de energietransitie. We doen dit niet omdat het moet, maar vooral omdat we dit willen. Voor de schepping en de toekomst van onze kinderen.

Zie ook artikel in de Meppeler Courant: "Staphorst wil met eigen mensen naar energieneutrale gemeente".

Deel dit bericht