Gevolgen van de huidige stikstofaanpak zijn desastreus

IMG_2991.jpeg
Alberto.jpg
Door Alberto Schra op 15 juni 2022 om 22:00

Gevolgen van de huidige stikstofaanpak zijn desastreus

De sociaaleconomische gevolgen van de huidige stikstofaanpak zijn desastreus voor het toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Staphorst.

Naar aanleiding van de kamerbrief van minister van der Wal van afgelopen vrijdag, 10 juni, en de daarbij behorende startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben we gisteravond in de raadsvergadering van Staphorst gesproken over de ontwikkelingen in het dossier stikstofaanpak.

Wij maken ons grote zorgen over het gebiedsproces naar aanleiding van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. In het gebiedsproces werkt de gemeente samen met diverse lokale partijen aan het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in en rondom het Natura2000-gebied. Ongeveer twee jaar geleden zijn we in Staphorst gestart met dit proces en wordt er met de gesprekspartners constructief samengewerkt aan de gebiedstafel. Na de kamerbrief van 1 april werd de eerste poot onder de stoel van de gesprekspartners weggezaagd: LTO heeft het overleg opgeschort.

IMG_2747Afgelopen vrijdag werd door de nieuwe kamerbrief weer een poot onder de stoel weggezaagd. Het helpt niet wanneer het rijk opnieuw het gebiedsproces verstoord door allerlei brieven en stukken van bovenaf te droppen.

Daarnaast zijn we niet te spreken over de eenzijdige aanpak van de agrarische sector. Het draagvlak is er niet mee gediend dat alleen deze sector nu onevenredig hard wordt aangepakt. Er moet een integrale aanpak komen waarbij alle sectoren bijdragen. Dus ook verkeer, industrie, bouw, luchtvaart, scheepvaart etc.

Daarom heeft de ChristenUnie, in samenwerking met de SGP, het CDA en Gemeentebelangen, een motie Vreemd aan de orde van de Dag opgesteld die gisteravond raadsbreed en unaniem door alle 17 raadsleden van de gemeenteraad van de Staphorst is aangenomen. 

Wij willen hiermee dat de wethouder richting de provincie de boodschap gaat overbrengen dat deze startnotitie onaanvaardbare gevolgen heeft voor de agrarische sector in Staphorst.

Motie gevolgen van de huidige stikstofaanpak

Deel dit bericht