Historische uurwerk Staphorster kerk

Kerktoren Staphorst 2.jpg
IMG_0322 Meilof vierkant
Door Meilof Troost op 20 maart 2019 om 22:32

Historische uurwerk Staphorster kerk

De ChristenUnie heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering iets onder de aandacht gebracht, wat jaren geleden ook een onderwerp is geweest in onze raadszaal. Het ging om het oude uurwerk uit de toren van de Staphorster kerk. Dit uurwerk heeft dienst gedaan tot de verhoging van de kerktoren, bij de verbouw/vergroting van het kerkgebouw. Het is in 1989 in bruikleen gegeven aan het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee, voor een periode van 3 jaar.  De gemeente Staphorst is eigenaar van dit uurwerk wat is gemaakt in 1930.  Inmiddels zijn deze 3 jaren al bijna 20 jaren geworden. Bij navraag blijkt dat ons uurwerk nog steeds een prominente plek heeft in het museum. En dat op zichzelf is mooi, omdat het blijkbaar een waardevol museumstuk is.

In 2007 zijn hierover door een toenmalig raadslid van de PvdA vragen over gesteld tijdens een raadsvergadering. Op dat moment was het uurwerk uit het zicht van onze gemeente verdwenen en leek men niet meer van het bestaan af te weten. Destijds is door het college aangegeven dat er een nieuwe overeenkomst zou worden afgesloten met het museum.

Onze fractie werd door de Historische Vereniging Staphorst gevraagd om hier eens naar te informeren, omdat er bij deze vereniging  een vermoeden bestond dat dit niet was geregeld.

En ja, nu blijkt helaas dat er nog steeds geen nieuwe overeenkomst is afgesloten met het klokkengieterijmuseum. We hebben het college hiervan eerder dit jaar op de hoogte gesteld en willen graag weten op welke manier het college dit alsnog denkt te kunnen regelen en of er inmiddels contact is opgenomen met het museum.

Wat onze fractie betreft heeft het uurwerk een goede plek daar in het museum.  Maar we willen voorkomen dat deze kwestie opnieuw in de vergetelheid raakt en ook dat de nieuwe  overeenkomst tussen onze gemeente en het museum, ruimte biedt aan initiatiefnemers wanneer men voor het uurwerk wellicht een goede plek binnen onze gemeentegrenzen wil creëren.  We willen graag weten wanneer het college hierover een besluit gaat nemen en hoe de communicatie hierover richting onze inwoners vorm krijgt.   

Bron foto: reliwiki.nl

Deel dit bericht