Kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg

Viaductweg verbeelding 2.jpg
Logo CU.png
Door ChristenUnie Staphorst op 31 januari 2019 om 19:24

Kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg

Tijdens de raadsvergadering van 29-01-2019 stond het onderwerp ‘kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg’ opnieuw op de agenda. Een onderwerp wat de nodige discussie opriep binnen de raadszaal en ook zeker in ons dorp. Er lag een voorstel om de kruising aan te passen. Maar is dit wel de beste oplossing voor deze onduidelijke, gevaarlijke kruising die een paar jaar geleden ook al opnieuw is ingericht? De ChristenUnie is daar (nog) niet voldoende van overtuigd om er de gevraagde, vrij forse investering voor te willen doen.

Op deze kruising spelen verschillende belangen. En welk belang is dat het grootst? Verkeersveiligheid,de bruikbaarheid voor het evenemententerrein? De bereikbaarheid van V.V. Staphorst of juist het oordeel van onze transportondernemers en boeren? Of moeten we juist vooral op de kosten letten?

De ChristenUnie vindt al deze zaken belangrijk en daarom is juist de samenhang hiertussen doorslaggevend. De kruising kan op verschillende manier worden ingericht. Wij hebben het college opgeroepen om verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken op basis van de verschillende belangen en om in gesprek te gaan met onze samenleving. We zijn er van overtuigd dat er door te spreken met belanghebbenden ook veel nuttige, praktische informatie kan worden opgehaald. Op deze manier kunnen wij als gemeente goed gebruikmaken van de denkkracht van onze samenleving.

De afgelopen weken werd de ChristenUnie benaderd door verschillende transportondernemers die hun kennis graag willen delen. Als uit die gesprekken goede opties naar voren komen, moeten die zeker meegenomen worden.

Lees ook de bijdrage aanpassen kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg van ons raadslid Meilof Troost

Gezamenlijk ingediende motie Motie M38 Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg (initiatief van de CU).

Deel dit bericht