Algemene Beschouwing 2019: In verbinding!

Verbinding 3.jpg
IMG_0342 Jan Carlo vierkant
Door Jan Carlo Bos op 31 oktober 2018 om 16:56

Algemene Beschouwing 2019: In verbinding!

Onder de titel ‘In verbinding!’ hebben wij tijdens de raadsvergadering van 30 oktober onze Algemene Beschouwing gegeven op de begroting van 2019.

Als gemeenteraad willen we het goede voor onze gemeente en onze inwoners zoeken. Alle raadsleden hebben daarbij het beste voor ogen. Met elkaar aan de slag gaan met de ambities uit het coalitieakkoord (die nu is voorzien van een collegeprogramma). Het coalitieakkoord die door de collegedragende en niet collegedragende partijen is vastgesteld. Voor ons een waardevolle verbinding!  

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om in verbinding te staan met onze inwoners. Daar gebeurt het! We hebben een krachtige samenleving in al haar omvang, met veel potentie en ontwikkelkracht. Daar mogen we trots op zijn. Daar moeten we ook zuinig op zijn. We hebben een Bijbelse opdracht goed te zorgen voor onze kwetsbare dorpsgenoten.

Om de verbinding overigens concreet te maken kennen wij onze activiteit #opdefietse. Als raadsleden gaan we op bezoek bij inwoners, instanties, verenigingen in onze dorpen. Of we doen actief mee met initiatieven. Om zelf te ervaren wat er leeft: waardevol, betrokken en actief. Onder de #opdefietse brengen we in de komende tijd verslag uit op onze website en Facebook van onze bezoeken in de achterliggende en komende periode. 

Als fractie zijn we blij met de vele ambities én een sluitende begroting; maar we moeten ook wijs met onze financiën omgaan. Vanuit deze insteek en in de boodschap van ‘verbinding' hebben we meerdere concrete onderwerpen in onze Algemene Beschouwingen onder de aandacht gebracht:

  • Verkeersveiligheid Van Andelweg – Staphorster Kerkweg
  • Aanpak alcohol en drugsgebruik
  • Woningbouw in De Slagen
  • Initiatief voor Begeleid Wonen
  • Actieplan Waardig Ouder Worden
  • Extra mogelijkheden gratis afvoeren grof tuinafval
  • Realiseren van museumsteeg, inclusief betrekken van pand Kruidhof.

In deze link is onze volledige Algemene Beschouwing terug te lezen!

De Algemene Beschouwingen zijn overigens het eerste onderdeel voor vaststelling van de begroting van 2019. Op dinsdag 13 november vindt besluitvorming plaats. U bent van harte welkom!

Namens de fractie,

Jan Carlo Bos  fractievoorzitter

Voor de verbinding: jc.bos@staphorst.nl

 

Deel dit bericht