Staphorst is van u, van mij, van ons allemaal!

blog Alwin 23-03-2018-3a
IMG_0297 Alwin vierkant
Door Alwin Mussche op 30 maart 2018 om 22:48

Staphorst is van u, van mij, van ons allemaal!

Afgelopen donderdag is de nieuwe gemeenteraad van Staphorst geïnstalleerd. 17 personen zijn gekozen door de kiezer. De vijf fracties gaven allemaal een terugblik op de verkiezingen en een vooruitblik op de komende periode. Hieronder de toespraak van de ChristenUnie.

21 maart. Sommige mensen zullen deze datum snel willen vergeten, anderen kijken er met genoegen op terug. De verkiezingen hebben in elk geval iets teweeg gebracht. 300 mensen hebben op een partij gestemd die de komende jaren niet is vertegenwoordigd.  De PvdA heeft een zetel verloren. Gemeentebelangen zit weer met twee personen in de raad. Het CDA heeft stemmen verloren, maar blijft op vier zetels. De SGP heeft ook haar vijf zetels behouden. De ChristenUnie heeft er een zetel bijgekregen door ruim 700 extra stemmen. Daarmee zijn de twee grootste partijen gelijkwaardig aan elkaar. Partijen die teleurgesteld zijn over deze uitslag wensen we sterkte. Maar, teleurstelling of niet: onze fractie is ervan overtuigd dat hier zeventien personen zijn gekozen die de oprechte intentie hebben het goede te zoeken voor Staphorst en haar inwoners. We feliciteren u van harte met het mandaat dat de kiezer u heeft gegeven voor de komende vier jaar.

Vervolgens is de vraag hoe we deze uitslag interpreteren. Wat heeft dit alles ons te zeggen? Wat is er gaande in Staphorst? We hechten er waarde aan om vanavond, op deze feestelijke avond van de democratie en aan het begin van een nieuwe raadsperiode, hier open en gezamenlijk over te kunnen spreken.

Als ChristenUnie lezen we in deze uitslag allereerst vertrouwen in het bestuur van de vorige periode, zowel door raad als college. Maar tegelijkertijd zien we ook een waardering voor de boodschap waarmee we als partij de verkiezingen zijn ingegaan.  Een partij van christenen die er wil zijn voor alle inwoners uit de gemeente: voor Staphorster, Rouveners en IJhorsters. Daar zit de prachtige boodschap van verbinding in. Dat is ook eigen aan onze gemeente. We hebben bepaalde kenmerkende waarden als samenleving. Ik noem het omzien naar elkaar, de arbeidsethos, onze eigen cultuur en tradities. Het gaat om ‘ons waardevol Staphorst’. En dan niet het ‘ons’ van de ChristenUnie. Nee, Staphorst is van u, van mij, van ons allemaal.

Als hele raad moeten wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Met elkaar op zoek gaan naar wat ons bindt in de samenleving. Behouden wat goed is en met elkaar verbeteren wat nog niet goed genoeg is. Wat ons betreft doen we dat door een raadsakkoord onder leiding van een procesbegeleider of informateur op te stellen. Dus niet de oude politiek waarbij een aantal partijen zich een paar weken opsluiten en vervolgens een akkoord presenteren, maar een akkoord waar alle partijen bij zijn betrokken. Op die manier kan ook de beste verbinding gezocht worden met elkaar en met alle groepen in de samenleving. Om een voorbeeld te geven waarom ik dit zeg:  80% van de inwoners uit de gemeente heeft gestemd op de drie grootste partijen. In het stembureau in IJhorst heeft bijna 80% juist niet op deze partijen  gestemd. Ook dat heeft iets te zeggen en ook daar moeten we verbinding mee zoeken.

In een raadsakkoord kunnen afspraken gemaakt worden om ook te zorgen voor een goede bestuursstijl en bestuursmentaliteit in onze gemeente. Om te zorgen dat vooral deze raad in haar kracht wordt gesteld. Politiek bedrijven daar waar het hoort: hier in deze raadszaal. Laat een nieuw college vooral ook bepaalde keuzes aan de raad voorleggen, zodat de kaderstellende rol van de raad verder wordt versterkt.

Een raadsakkoord is wat ons betreft geen dichtgetimmerd document. Een raadsakkoord op hoofdlijnen van belangrijke thema’s en waarin een goede bestuursmentaliteit is verwoord, dat geeft mogelijkheden om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen die in de komende jaren op ons pad komen.

En uiteraard moet het werk ook uitgevoerd worden. Een vervolgstap ná en op basis van het raadsakkoord. Met dit akkoord in de hand moet gekeken worden naar een politieke meerderheid met draagvlak. Het nieuw te vormen college krijgt dan de opdracht krijgt om dit raadsbrede akkoord, of beter gezegd, óns raadsakkoord uit te voeren. 

Als winnende partij willen we u vragen om na te denken over het opstellen van een raadsakkoord. Daarnaast gaan we graag verder in gesprek met alle partijen in deze raad om de verbinding te zoeken met elkaar, maar ook met de samenleving. Dat zal de komende jaren belangrijk zijn. Want afspraken maken met inwoners doe je als politiek niet alleen op de verkiezingsdag.

Nogmaals: Staphorst is van u, van mij, van ons allemaal!

Deel dit bericht

Labels: