Kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving!

Kinderen op de fiets in bos.jpg
IMG_0297 Alwin vierkant
Door Alwin Mussche op 25 november 2017 om 08:00

Kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving!

Kinderen uit gezinnen die rondkomen van het sociaal minimum kunnen niet overal aan meedoen. Hun ouders hebben niet altijd voldoende geld om schoolreisjes te betalen of de contributie van een sport- of muziekvereniging te voldoen.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat deze kinderen in staat worden gesteld om mee te kunnen doen aan dit soort activiteiten. Deze kinderen verdienen een steuntje in de rug.

In 2014 hebben we daarom met onze coalitiepartners afgesproken dat er in Staphorst een fonds wordt opgericht. Dit is het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) geworden. Jaarlijks stelt de gemeente hiervoor 40.000 euro beschikbaar. De regeling houdt in dat kinderen die opgroeien in gezinnen rond het sociaal minimum een vergoeding kunnen aanvragen van maximaal 225 euro per jaar.

Sinds 2017 ziet ook het rijk het belang in van dit steuntje in de rug. Er is daarom geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Volgens de toenmalige staatssecretaris zou voor ieder kind ongeveer 200 euro beschikbaar gesteld worden. De gemeente Staphorst ontving daarvoor dit jaar 58.000 euro. 

Onlangs bleek dat dit bedrag hoger is dan het geld dat benodigd is voor het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. Dat is vreemd want in Staphorst stellen we meer geld beschikbaar voor het individuele kind dan de staatssecretaris heeft beoogd.

Dit roept bij de ChristenUnie verschillende vragen op. Op welke wijze heeft het rijk berekend dat Staphorst 58.000 euro nodig heeft om ieder kind uit deze groep 200 euro te geven? Hoe kan het dat de gemeente heeft berekend dat 40.000 euro genoeg is om ieder kind uit deze groep 225 euro te geven

Het zou kunnen dat niet alle gezinnen, die in aanmerking komen voor een vergoeding, op de hoogte zijn van deze regeling. Als dat het geval is, vindt de ChristenUnie dat er meer actief bekendheid moet worden gegeven aan het fonds.

De wethouder heeft toegezegd dit in de komende periode uit te zoeken.

Alwin Mussche

fractievoorzitter ChristenUnie

Deel dit bericht