Te veel zorg in De Berghorst?

Berghorst 1a
IMG_0297 Alwin vierkant
Door Alwin Mussche op 26 september 2017 om 18:39

Te veel zorg in De Berghorst?

In augustus kwam naar buiten dat Zorgspectrum het Zand grote financiële problemen heeft. De Berghorst in Staphorst is onderdeel van deze zorgorganisatie. Vorig jaar november was ik voor het laatst in De Berghorst. Met een delegatie van de gemeenteraad spraken we met management, cliëntenraad en Raad van Bestuur. Ik was onder de indruk van de vernieuwing die De Berghorst de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat er een financieel probleem zat aan te komen, had ik toen niet kunnen vermoeden.

Het blijkt dat er in 2016 een tekort was van 2,7 miljoen euro. Het Zand heeft laten weten dat een deel van de kosten die zijn gemaakt, niet worden vergoed door de zorgverzekeraars. Een van de problemen is dat er meer zorg is geleverd, dan met de zorgverzekeraars is afgesproken. Ik moest dit even op me in laten werken. Er is blijkbaar te veel zorg verleend. Kan dat? Zijn onze ouderen te veel vertroeteld? Hebben medewerkers te hard hun best gedaan? Waren er te weinig mantelzorgers en vrijwilligers beschikbaar? Ik geloof niet dat dit oorzaken zijn van de financiële tekorten. Als ik naar De Berghorst kijk zie ik ouderen die goed worden verzorgd. Ik zie medewerkers die hard hun best doen om de noodzakelijke zorg te verlenen. En mantelzorgers en vrijwilligers: volgens mij zijn ze in Staphorst uitgevonden. Wat de oorzaak wel is? Ik zie uit naar de informatie die Het Zand binnenkort naar buiten brengt.

Meer nog dan de vraag naar de oorzaken, roept het bericht vragen bij me op over de gevolgen van de financiële tekorten. 

Zorgspectrum het Zand belooft dat ze “een kwalitatief hoogwaardige, verantwoorde en veilige zorg” blijven bieden. Dat stelt enigszins gerust. Toch blijf ik me afvragen wat de bewoners van De Berghorst gaan merken van de aangekondigde reorganisatie. Hoeveel minder zorg gaat er straks verleend worden? Wat is precies het stukje zorg of service dat vorig jaar te veel is verleend? Het antwoord op deze vragen is me nu nog onduidelijk.

Wat mij wel duidelijk is, is dat dit een spannende week is voor het personeel van De Berghorst. In augustus werd al een vacaturestop aangekondigd. Ook werden tijdelijke contracten vanaf dat moment niet verlengd. Voor vast personeel werd gesproken over reorganisatieplannen. Deze week licht de Raad van Bestuur het personeel in over de voorgenomen reorganisatie.

Het zijn dus spannende tijden voor personeel, bewoners en hen die rondom de bewoners staan. Ik wens alle betrokkenen daarbij wijsheid en sterkte. En ik hoop dat we in de toekomst niet moeten vaststellen dat er straks te weinig zorg wordt verleend.

Alwin Mussche

Fractievoorzitter ChristenUnie

Deel dit bericht

Labels: