Nieuws

De begroting van 2020!

Begroting.jpgzaterdag 16 november 2019 21:19 Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad in meerderheid de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Meerdere fracties hebben ook tegen de begroting gestemd. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ingestemd met deze begroting. lees verder

ChristenUnie reactie op eindverslag voorgang SGP-CU

zaterdag 02 november 2019 13:42 In de afgelopen periode hebben we als fractie keuzes moeten maken. Keuzes tussen idealen en pragmatisme; de praktijk van de dag. We hechten er waarde aan om u mee te nemen in de afwegingen die we gemaakt hebben. lees verder

Algemene Beschouwingen 2020: De kracht van onze samenleving

De kleine winst.jpgmaandag 28 oktober 2019 20:39 Ik neem u mee naar donderdagavond 5 oktober 1905. Op deze avond wordt door de aanwezige Rouveners bij kastelein Kooiker besloten een eigen boterfabriek op te richten met de ietwat merkwaardige naam: De Kleine Winst. Een coöperatieve fabriek met 45 leden, samen goed voor ongeveer 200 koeien. De Kleine Winst begint te draaien en de zaken gaan goed. Op deze foto uit 1930 staat het bestuur van de coöperatie De Kleine Winst. Links naast directeur Sligman staat mijn overgrootvader Wicher Veerman. Een boer, benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Kleine Winst. Omdat het gebouw uit 1905 van pakweg 80 m2 niet meer voldoet besluit dit bestuur een nieuwe fabriek te bouwen. Schouders worden er onder gezet, nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich aan. De Kleine Winst groeit uit naar Rouveen Kaasspecialiteiten. Een coöperatie van 250 melkveehouders en ruim 200 medewerkers met één doel: mooie producten ontwikkelen van de kostbare melk van de melkveebedrijven. lees verder

SGP en ChristenUnie gaan samen verder

Samen verder 2.jpgdonderdag 17 oktober 2019 22:37 In de afgelopen weken hebben de college dragende fracties van de SGP en ChristenUnie oriënterende gesprekken gevoerd met de overige fracties in de gemeenteraad van Staphorst over de samenstelling van het college na het vertrek van het CDA. Hoewel SGP en ChristenUnie een meerderheid van de raad hebben, had het de voorkeur van beide partijen om een derde partij te betrekken bij het college. lees verder

Bijdrage zomernota (2)

Herfstblad.jpgwoensdag 11 september 2019 16:34 Gisteravond heeft de gemeenteraad van Staphorst gesproken over de ‘Zomernota 2019’. Een document met inzicht in de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente Staphorst.

Tijdens deze vergadering heeft onze fractievoorzitter Jan Carlo Bos deze bijdrage gehouden: lees verder

Bijdrage zomernota 2019 (1)

Meteoriet.jpgwoensdag 10 juli 2019 19:16 “We hebben hem gevonden, nou ja, het zou ‘m kunnen zijn’. De ingeslagen meteoriet. Twee weken geleden werden we op vrijdagavond opgeschrikt door een harde knal. De volgende dag was te lezen dat een heelalgesteente ergens in de buurt van onze gemeente terecht moest zijn gekomen. En we denken de meteoriet nu in handen te hebben.
Diezelfde vrijdag heeft ook uw college de zomernota verstuurd naar de gemeenteraad. En ook deze zomernota is (spreekwoordelijk gezegd) ingeslagen. Dit jaar stevenen we af op een tekort van bijna een miljoen euro en de begroting voor 2020 en volgende jaren gaat uit van een structureel tekort van 4,8 miljoen. We wisten dat er negatieve berichten waren, maar ook wij schrikken van deze omvang. Het zijn immense bedragen. Onze gemeente staat al jaren bekend als een kapitaalkrachtige gemeente. Deze berichten staan ook in schril contrast met de economische tijden. Het gaat voor de wind. De werkloosheidscijfers liggen nog lager dan voor de crisis in 2008 uitbrak. En dan nu dit perspectief op de toekomst. Een klein doekje voor het bloeden is dat we niet de enige gemeente zijn. Veel andere gemeenten hebben moeite om hun begroting op orde te brengen. lees verder

Project keetkeur

Logo keetkeur.jpgdonderdag 06 juni 2019 17:14 Tijdens de raadsvergadering van 21 mei heeft gemeenteraad gesproken over het stopzetten van het project keetkeur. Een project gericht op het bezoeken van jongerenketen in onze gemeente. Jan Carlo Bos heeft de volgende bijdrage hierover gehouden met als titel: ‘We hebben allemaal een beetje gelijk!’. lees verder

“Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg” (Shakespeare)

IMG_7403-2.jpgvrijdag 01 maart 2019 17:03 In september 2018 stond het volgende bericht in de krant: “In Staphorst heb je de grootste kans om een miljonair tegen het lijf te lopen”.

Wat een schril contrast met inwoners van Staphorst die in armoede leven, financiële zorgen kennen:
Kinderen die opgroeien in het gezin van een miljonair of in een gezin dat beheerst wordt door (stille) armoede: grotere kloof is bijna niet denkbaar. Grafieken tonen aan dat beide groepen in onze gemeente stijgen: meer miljonairs, maar ook meer mensen in armoede.
Deze laatste groep is ontzettend kwetsbaar en we voelen een Bijbelse opdracht om voor deze dorpsgenoten te zorgen. lees verder

De ChristenUnie vindt goede verbindingen openbaar vervoer van groot belang voor onze jongeren én ook voor ons bedrijfsleven!

jongerenraad-onderzoek-ov-staphorst-2.jpgwoensdag 27 februari 2019 22:09 Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is de jongerenraad van onze gemeente aangeschoven om door te praten over de enquête die ze hebben gehouden over busvervoer in de gemeente Staphorst. Onze jongerenraad draagt op deze wijze op een goede manier bij aan het betrekken van onze jonge inwoners bij dat wat in de raad wordt besproken. lees verder

Bedrijfsbezoek CU- Provinciale Staten en het Waterschap aan melkveebedrijf Visscher

Bezoek 2a CU-PS 18-1-19.jpgzaterdag 19 januari 2019 21:14 Samen met een afvaardiging van de ChristenUnie Provinciale Staten en het Waterschap, hebben onze wethouder, Alwin Mussche, en raadslid, Klaasje Lier, een bedrijfsbezoek gebracht aan melkveebedrijf Visscher aan de Afschuttingsweg te Rouveen.
Dit bezoek is in het kader van de provinciale staten verkiezingen op 20 maart a.s. lees verder

Kerst(fruit)bakjes Rode Kruis en de AVG

kerstsstukje.jpgwoensdag 12 december 2018 13:57 Gisteravond heeft onze fractievoorzitter Jan Carlo Bos in de gemeenteraad van Staphorst aandacht gevraagd voor de Kerst(fruit)bakjes van het Rode Kruis Staphorst en de AVG.

Hieronder volgt zijn bijdrage. lees verder

Zwembad De Broene Eugte

Zwembad 2.jpgwoensdag 12 december 2018 13:55 Het zwembad De Broene Eugte is een begrip in onze gemeente en omstreken. En hoewel het geen wettelijke verplichting is draagt een zwembad wel degelijk bij aan onze veiligheid (onze kinderen leren er zwemmen), aan sporten en beweging (diverse sportverenigingen zijn er actief), aan participatie (denk aan het doelgroepzwemmen) en leefbaarheid, oftewel het recreatief zwemmen. Terecht dat de gemeente Staphorst dit volwaardig en zelfstandig zwembad heeft aangemerkt als een basisvoorziening. lees verder

Startnotitie Museum Staphorst

Museum Staphorst.jpgwoensdag 12 december 2018 13:50 Nadat wij in november 2017, nu al meer dan een jaar geleden door middel van een motie het college hebben opgeroepen om aan de slag te gaan met de omgeving van de museumsteeg, ligt dan nu eindelijk de startnotities voor ons. We gaan er van uit dat dit een start is een nieuwe fase, waarbij gemeente en het bestuur van Museum Staphorst samen de schouders er onderzetten om dit initiatief verder voortvarend op te pakken. lees verder

Woningbouw De Slagen weer van start

De Slagen.jpgwoensdag 12 december 2018 13:35 Na tien jaar gaat er eindelijk weer worden gebouwd in de De Slagen. Staphorst Ontwikkeling BV en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de bouw van de laatste veertig woningen uit de eerste fase. lees verder

Algemene Beschouwingen 2019: in verbinding!

Verbinding.jpgdinsdag 30 oktober 2018 23:00 Het is een bijzonder moment om hier te mogen staan. De eerste Algemene Beschouwingen in deze bestuursperiode. Voor mij persoonlijk ook een mooi moment om hier de bespiegelingen van onze fractie op het komend jaar met u te delen. lees verder

Maidenspeech Alberto Schra 18-09-2018

Maidenspeetch Alberto 2dinsdag 18 september 2018 17:38 Raadsvergadering 18-09-2018
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst

Het is mij een voorrecht hier te mogen staan als raadslid van de Gemeente Staphorst en ik zal mijn uiterste best doen als volksvertegenwoordiger.

“Hoewel er van ons is gezegd dat we uitvoerig spreken, mag u er wel zeker van zijn dat we zullen proberen om het kort te houden en om u voor te leggen wat wij als onze plicht beschouwen om te zeggen.” lees verder

Rapport en advies informateur

Rapport informateurwoensdag 23 mei 2018 17:43 De afgelopen weken heeft de informateur, de heer Van der Pol, gesprekken gevoerd met de verschillende partijen in de gemeenteraad. Dinsdagavond presenteerde hij zijn verslag waarin gekozen wordt voor een hernieuwde samenwerking tussen SGP, CDA en ChristenUnie. Deze partijen hebben in een intentieverklaring laten weten de komende samen te willen werken aan een akkoord. Fractievoorzitter Alwin Mussche heeft tijdens de raadsvergadering de volgende bijdrage gehouden. lees verder

Maidenspeech Jan Carlo Bos Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid

Voetballende kinderendinsdag 10 april 2018 17:47 Tijdens de voorbereiding op dit agendapunt moest ik terugdenken aan mijn kindertijd en de wijze waarop ‘gezondheid’ destijds onder de aandacht werd gebracht. En ik moest daarbij denken aan een bekende TV reclame waarin een jongetje al schaatsend bij een bruggetje stopte om een paar dikke boterhammen met pindakaas op te eten. Tegen een toevallige passerende boer, die overigens midden in de winter met een hooivork op pad was, vertelde het jongetje dat je ‘van pindakaas groot en sterk wordt’ en dat hij niet alleen boer, maar ook schaatser wilde worden. Het jongetje in de reclame bleek Evert van Benthem te zijn die later twee keer de Elfstedentocht wist te winnen. lees verder

Actieplan waardig ouder worden

zaterdag 10 maart 2018 17:52 ChristenUnie Staphorst heeft zaterdag 10 maart het actieplan ‘Waardig ouder worden’ gepresenteerd. Het actieplan richt zich er onder meer op om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, te zorgen voor goede woningen en mantelzorgers te ondersteunen. lees verder

Algemene Beschouwingen 2018, wat bindt ons samen?

Boks - jong en ouddinsdag 24 oktober 2017 14:11 We leven in een prachtige gemeente: jong, sociaal en bedrijvig. Maar wat verbindt ons nu met elkaar? Wat bindt inwoners uit de gemeente Staphorst met elkaar samen? Een relevante vraag voor een samenleving. Want onze dorpen zijn meer dan alleen een optelsom van individuen. We leven niet als los zand toevallig in elkaars buurt, maar zijn onderdeel van een gemeenschap. lees verder

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Peuterspeelzaal-kinderopvang 3bdonderdag 19 oktober 2017 22:32 Raadsvergadering 17 oktober 2017

Het onderwerp wat we vanavond bespreken, houdt kort samengevat in dat door de invoering van een nieuwe wet, voor de peuterspeelzalen en de kinderopvang hetzelfde wettelijke kader van toepassing is. En dat voor beiden dezelfde wettelijke vereisten gaan gelden. Het onderscheid tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang valt dus weg en vallen daarmee beiden onder de noemer kinderopvang. lees verder

Gehuld in verhalen

Carla Dik Faber prinsjesdag 2017 1bdinsdag 19 september 2017 20:07 Elke derde dinsdag van september is het weer zover: Prinsjesdag. Ter ere van deze gelegenheid zoekt Carla Dik-Faber nauwkeurig een outfit uit. Hergebruik en zorgvuldig omgaan met de schepping zijn hierbij leidend. Eerder verscheen ze in kleding gemaakt van oude Marine-uniformen, PET-flessen, leer van treinstoelen en visnetten. Dit jaar kiest ze voor een jasje en rok gemaakt van oude klederdrachtstoffen. “Hierdoor draag ik de verhalen figuurlijk met mij mee,” vertelt het Kamerlid. lees verder

Beëdiging Meilof Troost

Installalatie Meilof 2dinsdag 12 september 2017 22:54 Meilof Troost is 12-9-2017 beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie in Staphorst. Van harte gefeliciteerd! Lees hier de speech die hij hield na zijn beëdiging: lees verder

Concept ontwerp Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’

Omgevingsvisiedinsdag 18 juli 2017 23:55 Raadsvergadering 11 juli 2017

Het concept ontwerp Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’ is voortgekomen door de inbreng van inwoners, ondernemers, instellingen en nog veel meer. Wat houd ons bezig, wat vinden wij belangrijk, wat boeit ons en ook wat willen wij niet. Deze input is uitgewerkt in deze visie. Dromen, denken, durven, doen. lees verder

Meilof Troost nieuw raadslid ChristenUnie

zaterdag 08 juli 2017 23:55 Meilof Troost wordt het nieuwe raadslid voor de ChristenUnie. Meilof Troost neemt de vrijgekomen plek in van Dik Vedder die onlangs heeft aangegeven de gemeenteraad te verlaten. Hij verhuist later dit jaar naar de gemeente Zwolle en kan daardoor niet als raadslid in Staphorst aanblijven. lees verder

ZOMERNOTA

Euro bankbiljetten.jpgdinsdag 04 juli 2017 18:45 Raadsvergadering 4 juli 2017

De zomernota laat de stand van zaken van dit jaar zien en de plannen en financiën voor 2018. Dit najaar zullen we de begroting van 2018 vaststellen. Dat zal de laatste begroting van deze raadsperiode zijn. Daarna is het aan een nieuwe raad om nieuw beleid te ontwikkelen. lees verder

EVALUATIE SOCIAAL DOMEIN

Evenwicht.jpgdinsdag 04 juli 2017 18:40 De evaluatie van het sociaal domein laat over het algemeen een positief beeld zien over hoe zaken in Staphorst zijn opgepakt. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de resultaten uit deze evaluatie. En dat terwijl we vooraf best wel zorgen hadden in hoeverre wij deze grote taken op een goede wijze konden laten landen. Uiteraard blijkt uit de evaluatie ook dat bepaalde zaken beter kunnen. lees verder

Open plekken beleid plussen en minnen

Transformatielocaties ad Streekdonderdag 22 juni 2017 21:04 Regelmatig passeren in de raad bestemmingsplan wijzigingen waarbij een open plek een nieuwe bestemming krijgt.

Meestal heeft dit een grote impact op omwonenden. Zeker als zij er hinder van ondervinden door aantasting van privacy en leefomgeving. Vaak is dit ook terecht. Een (open) plek, waar al generaties lang geen bebouwing was, wordt bebouwd. Omwonenden hebben er wellicht voor gekozen om net juist op een plek te gaan wonen waar vrij zicht is. lees verder

Windenergie

Windmolens 3x kleindinsdag 23 mei 2017 17:07 Raad 23-05-2017 en 06-06-2017 Bijdrage CU Windenergie

"We willen zelf bepalen of en waar er eventueel nieuwe windmolens komen". lees verder

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst)

EPOS-1donderdag 11 mei 2017 10:38 In de raadsvergadering van 9 mei 2017 is de rol van de raad bij EPOS besproken.

Wij willen toe naar een kortere behandelingstermijn van de vergunningsverlening bij bestemmingsplanwijzigingen. De positie en de rol van de raad is een belangrijk punt om deze doelstelling te bereiken. De raad is nu aan zet om haar bijdrage binnen EPOS vast te stellen. Zie animatie over nieuwe werkwijze EPOS → lees verder

Raamwerk omgevingsvisie Gemeente Staphorst

Omgevingsvisiewoensdag 29 maart 2017 23:54 In de raadsvergadering van 28-03-2017 is het raamwerk en de koers voor de omgevingsvisie gemeente Staphorst besproken.

De CU is een grote voorstander van minder beleid en snellere procedures. Het raamwerk omgevingsvisie Staphorst gaat een stap verder. Niet alleen minder beleid en snellere procedures maar ook meer samenhang. Sociale en fysieke aspecten ontmoeten elkaar. Zeg maar de koude kant (bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed), en de warme kant (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale actief zijn). lees verder

Transformatielocaties aan de Streek

Transformatielocaties ad Streekvrijdag 10 februari 2017 14:44 Raadsvergadering 7 februari en 14 maart 2017

De raad heeft in 2014 besloten om naast het Open plekken beleid ook het Saneringsbeleid te evalueren. De evaluatie heeft plaatsgevonden en aan de raad wordt gevraagd de Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek vast te stellen. Dit beleid is van toepassing op het ‘beschermd dorpsgezicht’ aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg. Dit beleid is mede voortgekomen uit de dagelijkse praktijk, verschillende evaluaties en ook input van diverse partijen hebben input gegeven en een bijdrage geleverd aan dit beleid. lees verder

Verkeersprojecten gemeente Staphorst

PP 3vrijdag 10 februari 2017 12:52 Raadsvergadering 7 februari 2017

De raad kon zich uitspreken over de kaders (deel A) van de kadernota integraal verkeersplan en het voorgestelde (participatie)proces. Daarnaast moet de raad kredieten beschikbaar stellen voor de voorbereiding van verkeersprojecten in de gemeente Staphorst. lees verder

Extra windturbines in Staphorst?

Windmolens 3x kleinvrijdag 30 december 2016 13:56 In de gemeente Staphorst staan al vele jaren drie windturbines. De energie die hiermee wordt opgewekt levert een belangrijke bijdrage in de energiedoelen. De provincie Overijssel wil dat er in de gemeente Staphorst extra windturbines worden geplaatst. Indien de gemeente daar niet aan wil meewerken is de provincie bereid om dit als hogere overheid dit af te dwingen. Dit is te lezen in een memo op de website van de provincie. lees verder

Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020

AB 2016maandag 24 oktober 2016 20:05 Raadsvergadering 25 oktober en 8 november 2016

Bijdrage ChristenUnie 1e termijn 25 oktober 2016 lees verder

EPOS

EPOSmaandag 05 september 2016 22:07 Met Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS) gaat een lang gekoesterde wens van de raad in vervulling. Vereenvoudiging van proces en procedures rondom vergunningverlening staat al lang op het wensenlijstje van de ChristenUnie en de raad. lees verder

Bomenbeleidsplan

Bomenbeleidsplan-2woensdag 27 april 2016 13:57 Raadsvergadering 26 april 2016
Bomen vervullen een belangrijke functie. Bomen zorgen voor schone lucht. In ons buitengebied verfraaien bomen het landschap. In de kernen zorgen bomen in een omgeving met veel steen voor een groene aanblik. Kortom bomen zijn belangrijk en waardevol. lees verder

Geen vast contract voor 72 medewerkers van Reestmond

Sleutel Reestmond2-3vrijdag 22 april 2016 16:04 Raadsvergadering 19 april 2016
Dinsdagavond waren er veel werknemers van Reestmond op bezoek bij de gemeenteraad van Staphorst. De gemeenteraad sprak die avond over een motie die de ChristenUnie samen met de PvdA had ingediend. Deze motie riep op om 72 werknemers met een tijdelijk contract bij Reestmond een vast contract te geven. lees verder

Geurvisie/geurbeleid

Staphorst een eigen wereld-2woensdag 09 maart 2016 12:15 Raadsvergadering 8 maart 2016
De geurvisie heeft een grote impact op de ontwikkelingen aan de streek. Als wij het hebben over de geurvisie, dan moet je ook helder hebben: waar wil je met de gemeente Staphorst naar toe. lees verder

Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019

Alg. besch. 2016dinsdag 27 oktober 2015 18:19 Raadsvergadering 2 oktober en 10 november 2015

Bijdrage ChristenUnie 1e termijn 27 oktober 2015
Bijdrage ChristenUnie 2e termijn 10 november 2015 lees verder

Zomernota 2015

Zomernota 2015dinsdag 22 september 2015 19:00 Raadsvergadering 22 september 2015

In de eerste plaats dank voor deze overzichtelijke wijze van het presenteren van een perspectief voor de begroting. In de zomernota wordt duidelijk gemaakt wat de inkomsten voor de gemeente zullen zijn vanaf volgend jaar. Of eigenlijk kan ik beter zeggen wat de korting op onze inkomsten zal zijn. Daarnaast wordt in de zomernota aangegeven op welke onderdelen we ons als gemeente willen richten. Als ChristenUnie willen we bij een aantal onderdelen een opmerking maken. lees verder

Theo Segers geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Staphorst

20150623 Theo Segersmaandag 07 september 2015 17:00 De heer Theo Segers is op 7 september geïnstalleerd als burgemeester van Staphorst.

De 55-jarige Theo Segers is lid van de ChristenUnie. Hij is voormalig wethouder van Ouderkerk (2010-2014). Eerder was hij raadslid voor de SGP/RPF-fractie in Boskoop (1990–2000). Het afgelopen jaar werkte hij voor PCPO Krimpenerwaard, een vereniging van acht basisscholen. Theo Segers is een volle neef van Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid (ChristenUnie). lees verder

Bijzondere raadsvergadering afscheid van burgemeester Joop Alssema

Joop Alssema 2zaterdag 29 augustus 2015 10:01 Bijdrage Dik Vedder fractievoorzitter ChristenUnie

Begin juli kregen we een mailtje met de agenda van deze bijzondere raadsvergadering van vandaag. Daarbij was ook een mailtje van onze communicatieadviseur bijgevoegd, over de lengte van onze bijdrage. Wij als fractievoorzitters mogen niet langer dan 5 minuten spreken stond in het mailtje vermeld. Een gemiddelde fractievoorzitter spreekt 500 tot 600 woorden in de 5 minuten, maar voor de zekerheid moesten wij maar niet meer dan 500 woorden spreken. lees verder

Inbreng aandachtspunten Zomernota 2015

De slagenwoensdag 10 juni 2015 22:32 Raadsvergadering 9 juni 2015

Inleiding
Bij het onderwerp van het vorige agendapunt hebben we als raad onze controlerende taak uitgeoefend door de jaarrekening vast te stellen. Bij dit agendapunt mogen we vooruit kijken en bezig zijn met onze kaderstellende rol. Voor het eerst doen we dat op deze manier in de drieslag: reflectiemoment, zomernota en begroting. De meest belangrijke kaders zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting en daar wordt uitvoering aangegeven of dat gaat gebeuren. De ChristenUnie wil het college vanavond vier aandachtspunten meegeven voor de zomernota. lees verder

Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015woensdag 29 oktober 2014 20:16 Raadsvergadering 28 oktober en 4 november 2014

Bijdrage ChristenUnie 1e termijn 28 oktober 2014
Bijdrage ChristenUnie 2e termijn 4 november 2014 lees verder

Beleidsplan WMO

WMOwoensdag 08 oktober 2014 22:38 Raadsvergadering 7 oktober 2014

Op 7 oktober heeft de gemeenteraad het nieuwe Wmo-beleid besproken. Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar extra taken en verantwoordelijkheden op dit terrein. De gemeente Staphorst heeft hiervoor een beleidsplan opgesteld. De ChristenUnie is hier positief over. Wel maken we ons zorgen over de financiën vanaf 2016. Volgens plannen van de regering wordt het budget voor de gemeente Staphorst vanaf 2016 met 47%(!) gekort. De hele raad heeft hier zorgen over. Wethouder Bart Jaspers Faijer heeft aangegeven dat het college er alles aan wil doen om het rijk duidelijk te maken dat dit te rigoureus is. Hieronder de bijdrage tijdens dit debat namens de ChristenUnie. lees verder

Algemene Beschouwingen 2014

maandag 23 juni 2014 22:18 Raadvergadering 24 juni en 1 juli 2013

Algemene Beschouwingen 2015 – 2018
1e termijn 24 juni 2014
2e termijn 1 juli 2014 lees verder

Coalitieakkoord ‘Vertrouwen in dynamisch Staphorst’

Coalitieakkoord-2woensdag 14 mei 2014 18:44 Raadsvergadering 13 mei 2014
Voorzitter, de ChristenUnie is blij, maar bovenal dankbaar, dat wij na 4 jaar van afwezigheid weer deel uit mogen maken van het dagelijks bestuur van onze mooie gemeente. Wij hebben misschien achteraf gezien het dagelijks bestuur van de gemeente Staphorst niet eens zo gemist, oppositie voeren heeft ook zijn charme, maar wij werden de afgelopen 4 jaar in het College wel gemist. Mede daarom is het, zeker nu volgens vele deskundige de belangrijkste jaren in tijden eraan staan te komen, van groot belang dat wij ook weer aan het stuur zitten. lees verder