Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Van de fractievoorzitter

Zo’n tien jaar geleden wandelde mijn schoonmoeder vanaf Staphorst naar Santiago de Compostella. Een voetreis van dik 2.000 km. Niet in één keer overigens, maar in meerdere etappes. Ondanks dat, is en blijft het een enorme prestatie.  

Als familie hebben we haar feestelijk onthaald op Praza do Obradoiro, het grote plein van Santiago. Het grote plein voor de Kathedraal van Santiago de Compostella. In verschillende toeristenboekjes wordt overigens dit plein één van de mooiste pleinen van Spanje genoemd. En terecht! Prachtig en heel erg indrukwekkend. Een aanrader dus.

Volgens velen eindigt de voetreis naar Santiago op dit plein. Dat klopt niet helemaal. Er is namelijk nog een korte pelgrimstocht, de Camino Finisterre,  dat begint vanaf dit plein en eindigt in Finisterre.  Finisterre betekent dan ook letterlijk ‘het einde van de wereld’ en is het meest westelijke punt van Spanje,  gelegen aan de Noord Atlantische Oceaan. Het zou ook de plek zijn waar de apostel Jacobus voor het eerst voet aan land zou hebben gezet.

Als familie hebben we samen de Camino Finisterre gewandeld. Een pelgrimstocht van 89 kilometer. Een rugzak met wat kleding, van overnachtingsplek naar overnachtingsplek en onderweg in contact zijn met mensen uit allerlei landen. Tijdens onze pelgrimstocht moest ik vaak denken aan de pelgrims in de tijd van het Oude Testament. Ook zij liepen met hun families onderweg naar Jeruzalem. Met elkaar Psalmen en liederen zingen. ‘Kom, ga met ons, en doe als wij’ (Psalm 122).  Genieten van de schepping en van elkaar!

Als fractie en gemeenteraad hebben we een drukke periode achter ons.  We hebben veel raadsbesluiten genomen. Met de nodige voorbereidingen in de raadsfracties. We hebben gesprekken gevoerd met inwoners in onze samenleving. Meerdere #OpdeFietse bezoeken gebracht aan verenigingen en instellingen. Op onze eigen nieuwe ChristenUnie-fiets. In deze nieuwsbrief wordt uw hierover geïnformeerd.

Het is ook een periode geweest van het vertrek van onze waarnemende burgemeester Gerrit Jan Kok en de installatie van onze nieuwe (kroonbenoemde) burgemeester Jan ten Kate. We zijn dankbaar voor deze ontwikkelingen.

Maar we kijken ook om ons heen. We zien dat de effecten van coronavirus nog steeds zichtbaar zijn in onze samenleving. En dat natuurgeweld een spoor van vernieling en verdriet kan achterlaten in het zuiden van ons land en in onze buurlanden. Of wat te denken van de aanslag en het overlijden van Peter R. de Vries. Het zijn ontwikkelingen die een grote impact hebben op onze samenleving. En dan denk ik weer aan Psalm 122: Bid om de vrede en de rust in uw stad Jeruzalem. Om de vrede en rust in uw land. In uw gemeente!

Te midden van deze turbulente ontwikkelingen beginnen de vakanties. Een tijd van rust en ontspanning. Om even afstand nemen van ons dagelijks (raads)werk. Een tijd van terugblikken, maar van ook vooruitkijken. Een tijd om aandacht te geven aan elkaar en aan Gods schepping. En dat gun ik u, ondanks alles, van harte toe.

Ik wens u, mede namens de fractie, een fijne vakantieperiode!

Jan Carlo Bos    

Foto: de routemarkering (Jacobsschelp) van de pelgrimstocht in Finisterre (‘het einde van de wereld’)

 

De open fractie-stoel

Als fractie willen wij graag in contact staan met onze dorpsgenoten.  En zeker met onze eigen leden. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in onze samenleving. Nu kan het zijn dat u graag iets met ons wilt delen wat u bezighoudt. Dat kunnen positieve ontwikkelingen zijn of zaken waar u zich juist zorgen over maakt.  Thema’s waar u - op een laagdrempelige manier - met ons, als fractie van de ChristenUnie, in gesprek wilt treden. Wij hebben daarvoor een ‘open fractiestoel’  ingericht. Aan het begin van een fractievergadering maken wij tijd voor u vrij om met u in gesprek te treden over het onderwerp die u wilt inbrengen.  

Deze ‘open fractie-stoel’ is speciaal bedoeld voor onze eigen leden. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich melden een mailtje te sturen naar

fractie@staphorst.christenunie.nl

Nieuw dienstencentrum met sociale huurwoningen

In de afgelopen weken hebben we meerdere keren in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van het Dienstencentrum in Staphorst. Het gebouw is verouderd. In het najaar heeft de gemeenteraad al besloten om de Dienstencentrum niet te willen verkopen. De grond blijft in eigendom van de gemeente. Tegelijkertijd heeft het college de opdracht gekregen om met een voorstel te komen voor een nieuwe invulling van het Dienstencentrum. In de afgelopen periode hebben we met elkaar gesproken over de uitkomst van dit onderzoek en de nieuwe invulling van deze locatie.

Als ChristenUnie hebben we allereerst (altijd) gepleit voor het behoud van een nieuw ‘dienstencentrum’. Een locatie die gebruikt kan worden voor allerlei sociaal maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen Staphorst of ons Jongerenwerk. Activiteiten juist op deze locatie: nabij De Berghorst en in het centrum. Inwoners die, op deze locatie,  elkaar ontmoeten. En dát vinden wij belangrijk! 

We zijn blij dat de gemeenteraad vorige maand, na een uitgebreid onderzoek van het college, heeft besloten om op deze locatie een nieuw gebouw te realiseren, waarbij op de begane grond een nieuw dienstencentrum zal worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn we ook blij dat sociale huurwoningen in deze nieuwe accommodatie worden gebouwd. Want ook daar is veel behoefte aan in onze samenleving.

Deze invulling wordt nu concreet uitgewerkt naar een plan, samen met De Vechthorst. En omdat we nog staan aan het begin van het proces staan hebben we vastgelegd dat ook de buurtbewoners worden betrokken in de plannen die nu worden gemaakt.

Jan Carlo Bos

 

#Opdefietse: Stichting Welzijn Staphorst

SWS, een welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van 24 jaar en ouder. Met zes bevlogen medewerkers en, niet te vergeten, meer dan 130 vrijwilligers tijdens één van de activiteiten in Staphorst, Rouveen of IJhorst!

Na een warm welkom hebben de bestuursleden en medewerker enthousiast verteld over de vele en belangrijke welzijnsactiviteiten. Neem bijvoorbeeld Automaatje, waarbij inwoners -tegen een kleine vergoeding- elkaar vervoeren naar de winkel of het ziekenhuis. Een activiteit die steeds meer aandacht krijgen en groeit. We hebben ook gesproken over een nieuw initiatief met Carinova: Het Klaverblad. Het Klaverblad is een ontmoetingsplek in het Dienstencentrum op woensdagmorgen voor dorpsgenoten met beginnende geheugenproblemen. Om elkaar te ontmoeten, even een spelletje te doen, maar ook om het thuisfront even te ontlasten. Van deze activiteiten en samenwerkingen gaat ons fractiehart sneller kloppen.

Ook de impact van Corona is besproken. Als het gaat om gevoelens van eenzaamheid en het gemis van onderlinge contacten. SWS heeft de rollen omgedraaid; zelf actief op pad en aanbellen bij inwoners om te vragen hoe het gaat! Gelukkig worden nu de eerste fysieke activiteiten weer (voorzichtig) opgepakt.

Uiteraard is ook de locatie Dienstencentrum en Poeleweg besproken. Op dit moment voert het College van B&W een onderzoek uit naar de toekomst van het Dienstencentrum in Staphorst en Poeleweg in IJhorst. Het bestuur heeft het belang van een goed/nieuw onderkomen onder de aandacht gebracht, met hun voorkeur voor een nieuw onderkomen op de huidige locatie.

Als fractie onderschrijven we een voorziening -zo hebben we aangegeven-op deze locatie, in het centrum van het dorp, naast de Berghorst is. Dat is, wat ons betreft, echt een essentiële en toegevoegd waarde voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Een goed gekozen locatie draagt namelijk bij aan het slagen van activiteiten. Vorig jaar hebben we in de raad het zo benoemd: onderzoekt alles, maar behoudt het goede!

De uitkomst van dit onderzoek met betrekking tot het Dienstencentrum wordt overigens binnenkort verwacht in de gemeenteraad. (Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer over).

Het was mooi om op zo’n manier met elkaar in gesprek te zijn en bijgepraat te worden over de organisatie/activiteiten. En wat ons betreft mogen we trots en zuinig zijn op de SWS, met deze medewerkers en alle vrijwilligers die zich inzetten voor ons en onze samenleving.

Klaasje Russcher
Jan Carlo Bos

 

#OpdeFietse: Addullam

Op een stralende donderdagmorgen is de fractie van de ChristenUnie op bezoek geweest bij de nieuwe locatie van Adullam, Streekheim. In het hart van ons dorp Staphorst staat sinds enige tijd een nieuw gebouw met zorgappartementen waar in totaal 32 bewoners wonen. Vier afdelingen met een centrale huiskamer met daaromheen acht appartementen.

Het is een schitterende locatie geworden waar het fijn toeven is voor de bewoners. Gezamenlijk koken ze op de woongroepen en indien gewenst kunnen ze zich ook terugtrekken in hun eigen appartement, dat voorzien is van een keuken, een zithoek, eigen sanitair en natuurlijk een bed om te slapen.

We hebben kennis gemaakt met de locatieleider en met een van de teamleiders. Bevlogen zorgmedewerkers, die ons enthousiast hebben rondgeleid door het nieuwe appartementengebouw. Ook hebben we de verschillende onderdelen van het dagactiviteitencentrum Horstheim bekeken, de inpakafdeling, de linnenkamer en de bakkerij. U kunt hier bijvoorbeeld een lekkere bokkenpootjestaart bestellen: volgens een cliënt-medewerkster de lekkerste taart van allemaal!

Daarnaast is er in de nabijheid de zorgboerderij Druivenstein, de kinderboerderij Samenzo en de kringloopwinkel de Horstenaar. Stuk voor stuk locaties waar gemotiveerde cliënten iedere dag aan het werk zijn en hun bijdrage aan de maatschappij leveren.

We hebben verder een goed gesprek gehad met de locatieleider en de teamleider waarin ze ons vertelden hoe de bewoners daar met elkaar wonen, het dagritme, de zorgverlening door de medewerkers en hoe de bewoners op een goede manier kunnen integreren in onze samenleving. Ook de impact van de covid-19 pandemie hebben ze aan ons duidelijk gemaakt.

Opvallend is het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is bij deze zorgorganisatie: van de boodschappen-vrijwilligers, die de wekelijkse, grote boodschappen doen, tot de vele chauffeurs die de cliënten van heinde en ver ophalen voor hun dagactiviteiten en ze aan het einde van de dag weer terugbrengen.

Voor de ChristenUnie is een inclusieve samenleving van het grootste belang: dat gaat van toegankelijkheid voor iedereen tot er echt zijn voor elkaar: zodat inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking gewoon onderdeel zijn van onze samenleving en ook voluit mee kunnen doen.

We vonden het fijn om hier als fractie zo hartelijk welkom te zijn en we willen Adullam vriendelijk bedanken voor de gastvrijheid.

Alberto Schra
Meilof Troost
Jan Carlo Bos

 

#Opdefietse: Voetbalverenigingen

Op elk sportpark werden we hartelijk ontvangen door de voorzitters; Rudy Klomp bij SC Rouveen, Benny Miggels bij vv Staphorst en Klaas Woudsma / Willem Jan Oosterveen bij Voetbalvereniging IJhorst. Met een kop koffie hebben we samen gesproken over het ‘wel en wee’ binnen de club. Over ontwikkelingen en ideeën. Over praktische zaken, maar ook grotere zaken.

 

De bestuursleden waren blij dat de activiteiten –in meer of mindere mate per vereniging- weer verder opgestart kunnen worden. In de afgelopen maanden waren trainingen en (onderlinge jeugd)wedstrijden wel mogelijk, maar nu kunnen ook in een ‘Regio Cup’ verband weer wedstrijden worden gespeeld. En daar werd wel naar uitgekeken.

 

Afgelopen jaren zijn de voetbalseizoenen abrupt gestopt. Begrijpelijk en noodzakelijk. Maar het elkaar ontmoeten, verhalen delen met elkaar en met elkaar sporten werd uiteraard gemist. Des te meer een bevestiging dat onze (voetbal)verenigingen een belangrijke en maatschappelijke rol in onze lokale samenleving spelen.

 

Gelukkig, zo hebben we begrepen, zijn de leden trouw aan de drie verenigingen gebleven. En dat is goed nieuws! En datzelfde geldt ook voor de sponsoren, hoewel we weten dat bepaalde bedrijfstakken het fors voor de kiezen hebben gekregen. Gelukkig is daar aandacht voor binnen de verenigingen. En uiteraard met de blijvende oproep: Koop Lokaal!

 

Tot slot hebben we stil gestaan bij de komende periode. Later dit jaar hoopt SC Rouveen haar 50 jarig bestaan te vieren en VV IJhorst bestaat volgend jaar 75 jaar. De festiviteiten zullen plaatsvinden wanneer het kan. Daar wordt uiteraard naar uitgekeken.

 

Luuk Hoeve
Alberto Schra
Jan Carlo Bos

 

Woningbouw Poeleweg

De raad heeft in april ingestemd met de plannen aan de Poeleweg in IJhorst. Een plan met een grote variatie aan woningen en een impuls voor IJhorst, voor de plaatselijke basisschool en het verenigingsleven. Vooral om jeugd en jonge gezinnen langer in dorp IJhorst te houden. Voor de leefbaarheid van IJhorst is het belangrijk dat de woningbouw snel weer op gang komt. Diverse omwonenden zijn vooral bezorgd over hun woongenot. De omwonenden stellen voor om een blok vrijstaande woningen om te wisselen met een blok vrijstaande woningen.

Opzet wijk

De opzet is een mix van vrijstaande woningen, twee onder één kappers en rijtjeswoningen. Vanaf de Poeleweg de vrijstaande woningen, middenin vrijstaand en twee onder één kap, in de hoek, aangrenzend aan de Ywehof en de bosrand de rijtjeswoningen. De rijtjeswoningen zijn vooral interessant voor jongeren die op zoek zijn naar een betaalbare woning.Poeleweg

Bospad

Er zijn bezwaren tegen de aanleg van het bospaadje tussen het plangebied en de Bakkerslaan. Het idee is om het plangebied via verschillende wandel- en fietspaden goed aan te sluiten op de bestaande infrastructuur van het dorp. Hierdoor wordt het actief bewegen (o.a. lopen en fietsen) gestimuleerd voor een bijdrage aan een gezonde leefomgeving. Op zich vinden wij dit niet verkeerd.

Op vragen in hoeverre aan de wens van de omgeving kan worden voldaan, wat voor ruimte is er en wat zijn de consequenties antwoordt wethouder Mulder dat wijzigingen in het plan tot behoorlijke vertraging leidt van verkoop en uitgifte van kavels. Het plan moet opnieuw door de molen. Aanpassingen kunnen ook weer leiden tot nieuwe bezwaren. Voor de starterswoningen is gekozen voor Prefab bouw, dit kan sneller en goedkoper gebouwd worden, met een redelijke volume. Het verder verlagen van de hoogte (10,5 meter) heeft invloed op de prijs/kwaliteit verhouding.

De omwonenden krijgen wel inspraak in de plaats van het bospad en de plaats voor de speeltoestellen. Verplaatsen van de rijtjeswoningen heeft teveel impact. Inmiddels is de verkoop van kavels gestart.

Luuk Hoeve

Evaluatie EPOS

In de raadsvergadering van 6 juni is de evaluatie van EPOS in de raad behandeld. De evaluatie wijst uit dat de doelstellingen van EPOS in grote lijnen behaald worden en dat de betrokkenen in meerderheid tevreden zijn over het functioneren van EPOS. Wel moeten bepaalde processen en instrumenten aangepast en verbeterd worden. Zo maken wij EPOS nog beter.

De evaluatie wijst uit dat EPOS meer uren vraagt van de organisatie dan was voorzien. Er zijn minder aanvragen uitgevoerd door deskundigen die geheel zelfstandig een aanvraag kunnen indienen en afhandelen (CPOS2 status). Wat niet door deskundigen wordt gedaan, vraagt tijd van de ambtelijke organisatie. Er zijn meer uren nodig voor de toetsing van initiatieven, meer uren dienstverlening aan initiatiefnemers en meer hulp  aan voorkant bij behandeling van complexe aanvragen.

Er wordt voorgesteld om niet te beknibbelen op de uren van de organisatie, maar om de EPOS-leges te verhogen met 15 tot 20%. Nu zijn initiatiefnemers aan de voorkant meer geld kwijt doordat zij zelf een deskundige moeten inschakelen, dit wordt nu nog door lagere leges gecompenseerd. Er wordt voorgesteld om de EPOS leges structureel te verhogen met €100.000,- per jaar. Nu betalen initiatiefnemers ook aan de achterkant meer. Dit is wel een tegenvaller.

Participatie binnen EPOS vraagt meer aandacht. Wanneer een plan voldoende is uitgekristalliseerd, dan wordt het plan voorgelegd aan de omgevingskamer, daar zou dan ook participatie in moeten zitten. De praktijk is anders. Burgerparticipatie is nu nog op basis van vrijwilligheid.  In de aanbevelingen lezen wij dat de participatie beter kan door de eisen aan participatie te verbeteren en te vereenvoudigen. Binnen de klankbordgroep omgevingswet van de raad circuleren al een paar ideeën en er vindt ook nog afstemmingsmoment met de klankbordgroep plaats.

Luuk Hoeve

 

Dankbaar!

Stel je de (onwerkelijke) situatie eens voor: een jong gezin is in blijde verwachting. Ze hebben het iedereen verteld en treffen allerlei voorbereidingen. En dan, tijdens één van de controlebezoeken, krijgen ze het trieste bericht dat het kindje in de buik niet meer leeft. Wat een ongelofelijk klap moet dat zijn en wat een verdriet gaat er achter schuil. Voor ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen. Te midden van dat verdriet moeten ouders plotseling andere keuzes maken. Geen geboortebericht, maar een bericht van overlijden. Geen wiegje, maar een graf.

Wanneer een kindje tijdens een zwangerschap 24 weken oud is verplicht onze Nederlandse wet om over te gaan tot begraven of cremeren.  Maar wanneer een kindje in een zwangerschap nog geen 24 weken is, geldt deze verplichting niet. Ouders moeten dan een lastige afweging maken. Willen we het kindje op privé terrein begraven? Maar wat als we in de toekomst willen verhuizen? Of plaatsen we ons kind in een bestaand graf van opa of oma. Maar wat herinnert ons straks aan ons kindje op deze plek? Of ouders kunnen een nieuw graf kopen. Met alle kosten en verplichtingen van dien.

Een aantal gemeenten hebben een speciale plek op de begraafplaats ingericht waar kinderen die tijdens de zwangerschap nog geen 24 weken oud zijn begraven kunnen worden. Een plek met een gedenkmonument waar een eigen naamplaatje als een tastbare plek en herinnering op bevestigd kan worden. Een plek waarbij de kosten voor begraven ook lager zijn.

Afgelopen dinsdagavond hebben we als ChristenUnie in de gemeenteraad voorstel ingediend om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken op de begraafplaatsen in Staphorst, Rouveen en IJhorst. Over de behoefte hebben we contact gehad met (lokale) instanties, waaronder Stichting Steunpunt Nova en de Verloskundige Praktijk. Zij hebben ons voorstel van harte ondersteund.

We vinden het belangrijk dat ouders altijd een eigen keuze blijven houden, maar met dit initiatief wordt er een aanvullende mogelijkheid geboden. Voor ouders die worden geconfronteerd met dit groot verlies. Tegelijkertijd heeft dit initiatief voor ons ook een andere overtuiging. Of het nu gaat om een kindje dat tijdens de zwangerschap 17 weken oud is, of een moeder van 53 jaar of een opa 88 jaar: elk schepsel heeft voor God een gelijke waarde.

Tijdens de vergadering heeft de gehele gemeenteraad zich achter dit initiatief geschaard en hiermee ingestemd. En daar zijn we erg dankbaar voor. Het Burgemeester en Wethouders heeft nu concreet de opdracht gekregen om het initiatief verder uit te werken en een bedrag hiervoor te reserveren in de komende begroting.

Jan Carlo Bos
Jc.bos@staphorst.nl

 

Invalideparkeerkaart

In Staphorst is gratis parkeren een groot goed. Daar zijn we blij mee en het is ook belangrijk voor onze lokale middenstand. Ook voor de minder validen zijn er parkeerplaatsen beschikbaar. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat ook zij volop mee kunnen (blijven) doen in onze samenleving.

Nu kan een inwoner een invalidenparkeerkaart aanvragen bij een gemeente. Omdat daarvoor kosten worden gemaakt (waaronder een keuring), kunnen gemeenten een bijdrage (leges) vragen voor deze kaart.

Zo ook in onze gemeente. Nu hebben wij met verbazing een onderzoek gelezen dat onze gemeente Staphorst de op één na duurste gemeente van onze Provincie is, als gaat om het verkrijgen van een invalidekaart.  Waar je in onze buurgemeente Steenwijkerland ‘slechts’ 16,20 euro moet betalen voor een kaart, betalen onze inwoners 137 euro voor dezelfde invalidenkaart. In Hardenberg wordt de invalidenparkeerkaart gratis aangeboden.

Wij verwachten dat onze gemeente Staphorst met een groot sociaal hart, zoals onlangs uit een ander onderzoek bleek, dat deze kosten in alle redelijkheid en billijkheid zijn.  In 2017 hebben we al gevraagd een kaart voor onze minima helemaal te vergoeden, maar dat houdt wat ons betreft niet in dat inwoners die niet tot de minima behoren het één na duurste tarief van Overijssel moeten betalen. Deze verhouding vinden wij te scheef en moet, wat ons betreft, aangepast worden.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we het College van Burgemeester en Wethouders daarom (schriftelijke) vragen gesteld. Om tekst en uitleg te geven over de verschillen en daarbij ook verzocht om de gevolgen in kaart te brengen wanneer deze kosten worden verlaagd of worden afgeschaft. Op basis hiervan kunnen wij vervolgacties ondernemen. Uiteraard gaan wij, in onze reactie op de zomernota (als basis voor de begroting van 2022) aandacht aan deze situatie schenken.

Jan Carlo Bos
jc.bos@staphorst.nl

 

Verbod op gebruik van lachgas en ongerustheid over 3MMC

Als ChristenUnie Staphorst hebben in de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd voor het drugsgebruik in onze gemeente. Zo hebben twee jaar een geleden verzocht om een groot onderzoek uit te voeren naar het drugsgebruik in onze gemeente.

Nu werd begin april duidelijk dat een landelijk verbod op het gebruik van lachgas opnieuw zou worden uitgesteld. Dat was ons reden om opnieuw aan de bel te trekken. Dit keer om ook daadwerkelijk actie te ondernemen. We hebben het college opgeroepen om in onze APV het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden. De gehele gemeenteraad heeft ingestemd met dit oproep.

In het voorjaar hebben ook aandacht gevraagd voor een andere ontwikkeling op het gebied van drugsgebruik, namelijk 3MMC. 3MMC is een legale drug, wat ook wel bekend staat onder de  merkwaardige naam: Poes. Het is een legale drug, valt onder de Warenwet die gewoon vrij op internet verkrijgbaar is. Met een paar muisklikken heb je het spul in huis. Maar tegelijkertijd lees je ook dat het spul erg verslavend is. En je leest dat veel gemeenten in Oost Nederland aan de noodbel trekken. De populariteit van het gebruik stijgt. Gemeenten in Twente, Achterhoek, Noord-Veluwe, Zwolle maken zich ernstig zorgen over 3MMC. Wat betreft de bekendheid, populariteit en gebruik van 3MMC in Staphorst is minder bekend. En we hebben college gevraagd of zij op de hoogte waren van deze ontwikkelingen en met verschillende partijen en instanties hierover het gesprek wilden aan gaan.

Deze zorgen uit de samenleving hebben ook de Tweede Kamer bereikt. Zo heeft de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie ook opgeroepen om (alsnog) het verbod op lachgas zo spoedig mogelijk in te voeren. Deze oproep kreeg steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Daarnaast werd eind mei ook bekend dat het Kabinet overgaat tot het verbieden van 3MMC. Het kabinet volgt daarmee het advies van meerdere experts en een oproep vanuit veel gemeenten, waaronder die uit Staphorst.

Als fractie zijn we blij met deze ontwikkelingen. Want we kunnen met elkaar het dialoog voeren over aantallen en hoeveelheden. Komt het veel voor of niet? En is het probleem groot genoeg? Maar het gaat ons, als fractie van de ChristenUnie, juist ook om de diepere liggende overtuiging om respectvol met jezelf om te gaan. Daar past het gebruik van lachgas of 3mmc niet in. Het past niet in een lichaam dat we van God gekregen hebben. En daar gaat het ons om! Het geeft ook veel (verborgen) verdriet en  schaamte. Bij jongeren, bij ouders. Reden genoeg om aandacht te blijven geven aan dit onderwerp.

Jan Carlo Bos

Jc.bos@staphorst.nl

 

 

Stovonde en op- en afritten

In de maand mei stond de bespreking van de verkenning van capaciteitsvergroting van de stovonde opnieuw op de agenda van de raad. In oktober 2020 deed het college een voorstel aan de raad om deze verkenning uit te voeren. De reden waarom dit voorstel naar de raad kwam was het alsmaar drukker worden verkeer in die omgeving. Enerzijds zorgt dit voor een steeds minder veilige situatie. Juist op deze plek waar veel fietsers, automobilisten en vrachtverkeer elkaar veelvuldig kruisen. Daarnaast loopt Staphorst mogelijk tegen nog een ander probleem aan. Doordat het verkeer, vooral tijdens de spits niet snel genoeg kan doorstromen, verwacht Rijkswaterstaat problemen op de A28. Daar zouden files door kunnen ontstaan op de snelweg. Met als gevolg dat Rijkswaterstaat een zienswijze heeft ingediend op de plannen die Staphorst heeft met de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein De Esch IV. Uitbreiding van de industrieterreinen zal zorgen voor nog meer verkeer op deze plek van ons dorp. Denk daarbij ook aan de uitbreiding van De Slagen. Staphorst groeit! Onze bedrijven doen het goed en ook veel van onze inwoners willen graag in onze gemeente blijven wonen. Daar zijn we blij mee en ook wanneer we kijken naar onze bedrijventerreinen voelen we ons gezegend met een economie die goed draait.

De keerzijde van dit succes is echter het alsmaar drukker wordende verkeer. En daar zullen we als gemeente ook echt mee aan de slag moeten. Het kan niet zo zijn dat wij hierdoor in onze groei worden belemmerd. Niets doen is geen optie meer. Al meer dan 20 jaar wordt er in de raad gesproken over de verplaatsing van de op- en afritten. Tot nu toe zonder succes. We blijven in een cirkel ronddraaien. In de loop van de tijd zijn er veel ideeën geopperd en onderzocht, maar het lukte niet om een gedragen plan boven tafel te krijgen, die ook nog eens door Rijkswaterstaat zou worden goed gekeurd. Ja, het grote plan, de totale verplaatsing van de op- en afritten, wordt door Rijkswaterstaat wel positief ontvangen. Helaas, wordt deze verplaatsing door de rijksoverheid gezien als een “lokale wens” die lokaal moet worden opgelost. En daarmee is het onmogelijk voor de gemeente Staphorst om dit uit te voeren, de kosten zijn te hoog.

Tijdens de bespreking van het voorstel van het college om de capaciteitsvergroting van de stovonde, heeft de ChristenUnie zich hierover kritisch uitgelaten. Onze fractie heeft het vergroten van de stovonde  ‘dweilen met de kraan open’ genoemd. Natuurlijk, vergroten zou een oplossing kunnen zijn, vooral om opstoppingen te voorkomen. Maar dat draagt niet bij aan de oplossing van het belangrijkste probleem, de verkeersveiligheid. Om die te verbeteren, moet je de kraan dicht draaien of in ieder geval beheersbaar open zetten. Het vergroten van de capaciteit van de stovonde zou er alleen maar voor zorgen dat de veiligheid voor onder andere onze schoolgaande kinderen, nog verder zou verslechteren en dat is iets waar de ChristenUnie nooit aan mee zou kunnen werken. We zijn daarom blij met de conclusie van deze verkenning, om af te zien van het vergroten van de capaciteit van de stovonde. Er is maar één manier om de verkeerstromen te verminderen, en dat is de verplaatsing van de op- en afritten.

Samen met de SGP hebben wij bij de begrotingsvergadering in november 2020 een motie ingediend om het college op te roepen om de haalbaarheid en betaalbaarheid van een halve verplaatsing van de op- en afritten te onderzoeken d.m.v. een quickscan. Dit heeft het college samen gevoegd met de verkenning naar het vergroten van de capaciteit van de stovonde. En daar zij we blij mee, omdat je daarmee niet alleen kijkt naar de doorstroming van het verkeer daar te plaatse, maar veel meer naar het voorkomen van nog meer verkeer in de omgeving van de stovonde. Nu kunnen we er over discussiëren of het college deze motie op de juiste manier heeft uitgevoerd. In onze ogen heeft het college dit wel iets te groots gezien. Het doel van de motie was een sobere, gefaseerde verplaatsing waarbij het huidige viaduct Dekkersweg zou gebruikt worden. We zijn hier niet teveel op in gegaan, juist omdat de verkenning wel heeft gezorgd voor een handvat om een volgende stap te zetten in het werken naar een haalbare en betaalbare oplossing wat betreft de verplaatsing van de verkeerstromen in het hart van Staphorst.

Hoe nu verder? Samen met CDA en SGP hebben wij het raadsvoorstel aangepast door een amendement in te dienen. Dit amendement kreeg ook de steun van Gemeentebelangen. We hebben de opdracht voor de verkenning van het verlengen van de oprit concreter gemaakt en we hebben besloten dat we een projectgroep gaan oprichten om zo deze kwestie doelgerichter en slagvaardiger op te kunnen pakken. We gaan er de komende tijd graag en met nieuwe energie mee aan de slag. De werkgroep is inmiddels bij elkaar geweest en een de eerste schetsen zijn inmiddels aan ons gepresenteerd.

Meilof Troost

 

De Levensboom-locatie

In de maanden april en mei stond het onderwerp “de Levensboom-locatie” weer op de raadsagenda, omdat er een volgende stap was gezet. Na een intensief traject kon een uitgewerkt plan worden gepresenteerd en werd het oordeel van de raad gevraagd. Een mooi moment waar wij al een hele tijd naar uit hebben gezien.
Beschermd wonen in onze eigen gemeente.. Het initiatief van ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. Hun kinderen die inmiddels jongvolwassenen zijn geworden en waarvoor het tijd wordt dat ze met passende hulp toch op een eigen plek, een eigen woonplek, in de samenleving gaan innemen. Ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen, juist omdat zij zelf ouder worden, en vroeg of laat niet meer de zorg kunnen geven aan hun kinderen die ze nodig hebben. We hebben gehoord en ook gezien wat dit met deze moeders, deze vaders doet. Een aantal jaren geleden al. We hebben dit daarom ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen als doel voor de raadsperiode 2018-2022. Vervolgens is dit ook in het coalitieakkoord opgenomen.
En hoe mooi is het dan dat juist dit plan als grote winnaar uit de bus is gekomen bij het burgerparticipatietraject wat liep in het najaar van 2018. In januari 2019 werd het plan gekozen. Wat ging er een energie van uit. In februari jl. spraken we hierover ook al in de raad. Ik heb toen ook iets verteld over de manier waarop ik dat, de manier waarop onze partij de ChristenUnie dit heeft beleeft. Wij werden bevestigd in ons idee over burgerparticipatie. De staphorster gemeenschap, met al haar diversiteit is geschikt om te betrekken bij plannen die in de gemeente worden ontwikkeld. Juist omdat onze gemeenschap betrokken is op elkaar, men weet elkaars behoeften op waarde te schatten en is bereidt om samen ergens de schouders onder te zetten. En daar moeten wij als gemeente gebruik van maken. Want juist ook in dit geval is het belangrijk dat het initiatief wordt gedragen wordt vanuit de gemeenschap. Onze inwoners willen dat er een plek komt voor deze jongeren. Voor de ChristenUnie ligt hier ook een dieper laag onder. Vanuit onze overtuiging geloven wij dat iedere inwoner een gelijke kans moet krijgen. En dat geldt ook voor een kans op een goede, passende woonplek binnen onze gemeentegrenzen. We zien dit als een bijbelse opdracht. Daarom zitten wij hier in de gemeenteraad om deze opdracht vorm en inhoud te geven.
Dan terug naar het voorstel waarover we een besluit moesten nemen. Het wijkt op delen af van de kaders die wij als raad vooraf hebben vastgesteld. De belangrijkste afwijking is dat de niet de gehele kavel wordt afgenomen. En daarom is het goed dat het oordeel van de raad wordt gegeven voordat verder wordt gewerkt richting bestemmingsplanwijziging.

De ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat er een plek komt voor deze jongeren, deze inwoners van ons dorp voor wie het van groot belang is dat ze een woonplek krijgen met de ondersteuning die ze nodig hebben, in onze gemeente. Binnen de eigen gemeenschap, omdat ze daar het meest thuis zijn. Omdat zij zich daar op de beste manier kunnen ontplooien en zich ook echt thuis kunnen voelen. En dat dit als gevolg heeft dat er dan minder grond verkocht kan worden, dat een deel in eigendom van de gemeente blijft, dan hebben wij daar vrede mee. Het gaat ons niet om de laatste euro.
Wel vinden wij dat wij er voor moeten waken dat er geen gemeenschapsgeld. Vandaar ook dat wij de vraag aan het college hebben gesteld, op welke manier wij hier als raad op kunnen toe zien. Het college maakt hier nog nadere afspraken over worden gemaakt. En mijn vraag aan het college blijft: wat heeft het college nodig, vanuit de raad, om optimaal in stelling te worden gebracht. Daar werken wij heel graag aan mee. Want zoals gezegd, realisatie van een woonplek voor deze jongeren, staat voor ons niet ter discussie. Wel volgen wij kritisch de manier waarop de ontwikkelaar met de kosten omgaat..

Op een ander punt wordt afgeweken van de bestaande kaders, wanneer het gaat om het parkeren. Er wordt parkeerplaatsen gerealiseerd op het deel van de kavel wat eigendom blijft van de gemeente. Wanneer het gaat om gebouwen met een maatschappelijke nut wordt er door de gemeente wel vaker toegestaan dat er wordt gerekend met parkeerplaatsen die niet op eigen grond worden gerealiseerd. Je ziet dat ook verschillende kerken in onze gemeente. Met dit punt hebben we geen moeite. Dat geldt zeker voor de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de zorg-appartementen. Juist ook omdat deze parkeerplaatsen openbaar zijn en daarmee een verbetering voor de buurt. En wellicht ook in combinatie met ander initiatiefnemers, een plek voor een nieuwe ontwikkeling in onze gemeente: de deel-auto.

Wat betreft de parkeerplaatsen van de 8 sociale huurappartementen denken wij daar wel anders over. Deze appartementen moeten gewoon een parkeerplaats krijgen op eigen grond. Op dit punt hebben we samen met de andere partijen een amendement ingediend die het besluit op dit punt heeft gewijzigd. De ontwikkelaar zal hier extra grond voor moeten aankopen.

Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor het betrekken van de omgeving bij de verder uitwerking van het plan. We hadden een summier verslag gekregen van de eerste gesprekken die er zijn geweest tussen de ontwikkelaar en de omgeving. Daaruit klinken positieve geluiden. Toch horen we ook andere geluiden, positieve, maar ook kritische kanttekeningen worden gezet. We vinden het belangrijk dat de buurt tijdig betrokken worden bij de verdere uitwerking. Want ook dat zal bijdragen aan voor een voorstel bestemmingsplanwijziging, die onze instemming kan krijgen. Nu ging het daar nog niet over, daarover hoefde nog geen besluit genomen worden, maar we wilden op dat moment het belang hiervan duidelijk onderstrepen. Juist ook omdat dit in een vroeg stadium het meest effect heeft en bijsturen in een later stadium voor moeilijkheden kan gaan zorgen.

Meilof Troost

 

ChristenUnie Staphorst werft kandidaten voor 2022

ChristenUnie Staphorst kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Vanuit ons credo ‘als christen de samenleving dienen’ en het programma ‘Ons Waardevol Staphorst’ hebben wij deze periode veel Vertrouwen gekregen van de kiezers en Verantwoordelijkheid genomen. We hebben ons ingezet en mooie resultaten bereikt. Deze positieve bijdrage willen wij de komende jaren blijven voortzetten. Daarom zijn wij als ChristenUnie op zoek naar geschikte kandidaten die ons team willen versterken als raadslid of ondersteunend steunfractielid.
 
Als je raadslid bent voor de ChristenUnie zet jij je in voor de bloei van Staphorst. Dit kun je doen doordat je op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen. Om op die manier de zaken aan de orde te stellen in de gemeenteraad die nog verbeterd of versterkt kunnen worden.
 
Een raadslid is op veel manieren actief. Verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn: het onderhouden van contact met inwoners en organisaties in onze gemeente, het overzien van de consequenties van beleid en het controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Heb jij hart voor onze gemeente Staphorst? Wil jij jouw betrokkenheid inzetten voor onze mooie dorpen en haar inwoners? Ga je op #OpdeFietse om zelf te ervaren wat er leeft in onze samenleving? Heb je de drive om het verschil te maken? Dan dagen wij je uit om je bij ChristenUnie Staphorst te melden (secretaris@staphorst.christenunie.nl).

Zomerreces

De komende weken staat in het teken van een zomereces. Op dinsdag 7 september staat weer een raadsvergadering gepland.

U kunt trouwens ‘live’ de raadsvergaderingen, met beeld en geluid, volgen. Ook zijn de raadsvergadering achteraf terug te zien. Op de website van de gemeente Staphorst staat hierover meer informatie. Om het u makkelijk te maken:  Raadsvergadering live volgen - Bestuur - Gemeente Staphorst

Onze ‘blauwe’ CU-fiets

Sinds mei jl. beschikken we over onze eigen CU-fiets. Een fiets in de kleuren van onze partij. Speciaal bedoeld voor de #OpdeFietse gesprekken. Op de Fietse-gesprekken was eigenlijk een campagneactie tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. We hebben toen op de fiets verschillende instellingen, verenigingen en locaties in de gemeente Staphorst bezocht. Om inwoners en bestuursleden in eigen omgeving hun verhaal te laten vertellen.

Omdat we toen veel positieve reacties hebben ontvangen hebben we besloten om deze OpdeFietse gesprekken te blijven voeren. Ook op pad gaan, wanneer er geen verkiezingen zijn.  Ook om als raadsleden de situatie van belangrijke voorstel, met eigen ogen te zien en zelf met inwoners te spreken hierover. Deze fiets is nu een mooi en zichtbaar vervoersmiddel in onze gemeente.

Ook in de afgelopen weken hebben we weer meerdere #opdefietse gesprekken gevoerd. In deze nieuwsbrief kunt verslagen lezen van meerdere gesprekken die we hebben gevoerd. En er staan ook weer meerdere bezoeken gepland. Uiteraard worden we ook graag uitgenodigd. Laat het vooral even weten: de fiets staat klaar!

Jan Carlo Bos   Jc.bos@staphorst.nl 

In contact met CU-raadsleden

Wilt u in contact komen met één van de raadsleden van de ChristenUnie? Dat kan! Op de website van de ChristenUnie zijn de contactgegevens van de raadsleden te vinden. Om het u makkelijk te maken: https://staphorst.christenunie.nl/page/45098

Open stoel.

Het is ook mogelijk om tijdens onze fractie aan te schuiven om uw onderwerp bespreekbaar te maken. Wij hebben daarvoor een ‘open fractiestoel’  ingericht. Wij maken tijd voor u vrij om met u in gesprek te treden over het onderwerp die u wilt inbrengen.Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich melden een mailtje te sturen naar fractie@staphorst.christenunie.nl

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts